Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981440
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS.TS. Trần Thị Thái Hà

Nơi công tác: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN

Họ và tên: Trần Thị Thái Hà

Sinh ngày: 28-06-1958

Nguyên quán: Xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Nơi ở hiện nay: Số 41, ngõ 371 đường La Thành, quận Đống Đa, HN

Điện thoại: (Cq) 7549046; (Nr) 8562817;(Dđ) 0953324109

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1980, Tốt nghiệp ĐHTH Hà Nội.

- Năm 1996, Tiến sĩ tại Viện Kinh tế thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

- Năm 2005, Phó giáo sư

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Một số vấn đề về hình thành và phát triển nghề môi giới chứng khoán ở Việt Nam. Đề tài cấp bộ, mã số 2001-88-042/KQ, 2001. Chủ trì đề tài.

2. Quản trị rủi ro trong đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài cấp bộ, mã số 2002-88-153/KQ, 2000. Chủ trì đề tài.

3. Thị trường vốn mạo hiểm - Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam. Cấp ĐHQGHN, mã số QK 03.02, 2004. Chủ trì đề tài.

4. Tự do hoá tài chính: Lý thuyết, Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam. Đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN. Chủ trì đề tài.

B. Sách, giáo trình:

1. Nghề môi giới chứng khoán. Nxb Chính trị Quốc gia, 2001.

2. Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Giáo trình (viết Chương IV). Nxb Chính trị Quốc gia, 2003.

3. Phân tích và Đầu tư Chứng khoán. Giáo trình (viết Chương IV). Nxb Chính trị quốc gia, 2003.

4. Đầu tư Tài chính. Giáo trình, Nxb ĐHQGHN, 2005.

C. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Vốn mạo hiểm và vai trò của chính phủ trong việc hình thành thị trường vốn mạo hiểm. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 10/2003, tr. 40-49.

2. Vốn mạo hiểm, một tác nhân của nền kinh tế tri thức. Hội thảo khoa học “Kinh tế Tri thức - Cơ hội và thách thức cho Việt Nam” (thuộc đề tài trọng điểm ĐHQGHN), in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học nữ ĐHQGHN, 2003.

3. Mở cửa cho các ngân hàng nước ngoài - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (308), tháng 12/2004, tr 65-72.

4. Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 9/2004 (16).

5. Tiếp cận vốn mạo hiểm Mỹ. Tạp chí Tài chính, số 8 (478)/2004, tr. 42-45.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các định chế đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam. Hội thảo Khoa học “30 năm Khoa Kinh tế - ĐHQGHN”, tháng 11/2004.

7. Chính sách tổ chức - Một số khía cạnh cần làm rõ. Tạp chí Tài chính, số 9/2005.

D. Hướng dẫn Thạc sĩ: 05 người.

III. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nghiệp vụ Chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thư ký Hội đồng Khoa học của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (nay thuộc Bộ Tài chính).

- Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nghiệp vụ Chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» PGS. Đặng Thị Hạnh
» PGS.TS Lý Hoài Thu
» PGS.TS Trương Thị Tiến
» PGS. TS. Lưu Lan Hương
» PGS.TS Phan Thị Tình
» PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang
» PGS.TS. Ngô Giang Liên
» PGS.TS.Trần Thị Mỹ Linh
» PGS.TS. Trần Thị Như Mai
» TS. Nguyễn Thị Thư
» TS. Nguyễn Thị Quế Anh
» TS. Nguyễn Thị Vân Anh
» TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích
» TS. Đỗ Thị Châu
» TS. Lâm Thị Mỹ Dung
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn