Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 22 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 987235
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS.TS. Trần Thị Như Mai

Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

Họ và tên: Trần Thị Như Mai

Sinh ngày: 01 - 02 - 1956

Nguyên quán: Hưng Yên

Nơi ở hiện nay: Số nhà 108, ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

Điện Thoại: (Cq) 8253503/8261857; (Dđ) 0904240005

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1978, Tốt nghiệp khoa Hoá học, trường ĐHTH Hà Nội.

- Năm 1993, Tiến sĩ Hoá học, trường ĐHTH Hà Nội.

- Năm 2002, Phó giáo sư.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Nghiên cứu tách chiết màu đỏ từ cánh kiến đỏ. Đề tài nhánh, 1995. Chủ trì đề tài.

2. Tổng hợp polime có khả năng trương nở trong nước phục vụ cây trồng. Đề tài cấp Bộ,1993.

3. Điều chế p -xilen bằng phản ứng phân bố lại bất đối xứngtoluen trên xúc tác ZSM-5 chứa Al2O3. Đề tài cấp Trường ĐH KHTN, 2001. Chủ trì đề tài.

4. Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa n-hexan và n -heptan trên xúc tác Refominh Pt-Zn/Al2O3 và xúc tác Zn/ZSM-5. Đề tài cấp Bộ ĐHQGHN (2002-2003). Chủ trì đề tài.

5. Chế tạo vật liệu xốp trên cơ sở nhôm, silic và các oxit kim loại chuyển tiếp dùng làm xúc tác cho các quá trình hóa dầu và xử lý môi trường. Đề tài cấp Bộ (2004-2005). Chủ trì đề tài.

6. Nghiên cứu xử lý khí thải từ các lò nung gốm sứ sử dụng nhiên liệu LPG ở xã Bát tràng bằng phương pháp xúc tác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Đề tài cấp ĐHQGHN (2004-2006). Chủ trì đề tài.

Ngoài ra còn tham gia 05 đề tài, trong đó 02 đề tài cấp Nhà nước và 03 đề tài cấp Bộ.

B. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng chuyển hoá toluen trên nhôm silicat. Tạp chí Hoá học, T.19, No.1/1981, tr.16 [C.A.Vol.95, 1981, 97210r].

2. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng đồng phân hoá m-xilen trên xúc tác nhôm silicat. Tạp chí Hoá học, T.20, No.2/1982, tr. 13, [C.A. Vol. 98, 1983, 143015t].

3. Viết chung. Xúc tác nhôm silicat được biến tính bằng cađimi trong phản ứng chuyển hoá toluen. Tạp chí Hoá học, T.22, No.2/1984, tr.11 [C.A. Vol. 102, 1985, 203655q].

4. Viết chung. Khả năng xúc tác sản phẩm ngưng kết trên bề mặt nhôm silicat trao đổi cađimi đối với quá trình chuyển hoá etylbenzen. Tạp chí Hoá học, T.31, No.2/1993, tr. 26.

5. Viết chung. Xúc tác nhôm silicat biến tính bằng cađimi trong phản ứng chuyển hoá etylbenzen. Tạp chí Hoá học, T.31, No.4/1993, tr. 48.

6. Viết chung. Cơ chế đa phân tử và phản ứng chuyển hoá etylbenzen trên xúc tác zeolit Y trao đổi neodim. Tạp chí Hoá học, T.33, No.1, 1995, tr. 14.

7. Viết chung. Cơ chế đa phân tử và phản ứng chuyển hoá toluen trên xúc tác zeolit Y trao đổi neodim. Tạp chí Hoá học, T.34, No.3, 1996, tr. 11.

8. Viết chung. Phản ứng phân bố lại toluen trên xúc tác zeolit HY và HZSM-5. Tuyển tập các Công trình Khoa học ngành Hoá học. Hội nghị Khoa học trường ĐH KHTN, tháng 4/1998, tr. 139.

9. Cơ chế lưỡng phân tử và độ chọn lọc para/ortho-xilen trong phản ứng đồng phân hoá meta-xilen. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần III. Tập 1, Hà Nội, tháng 10/1998, tr. 257.

10. Viết chung. Một số ý kiến về ảnh hưởng của cấu trúc lỗ đến phản ứng phân bố lại bất đối xứng toluen trên xúc tác zeolit. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần III, tập 1, Hà Nội, tháng 10/1998, tr. 253.

11. Viết chung. Phản ứng etyl hoá benzen bằng etanol trên xúc tác HY và HZSM-5. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần III, tập 3, Hà Nội, tháng 10/1998, tr. 79.

12. Viết chung. Điều chế chất tạo nhũ không ion từ dầu trẩu. Tuyển tập các công trình Hội nghị KHCN Hoá hữu cơ. Hội nghị Toàn quốc lần I, Quy Nhơn, 09-11/09/1999, tr. 152-155.

13. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng thơm hoá isobuten trên ZnO/HZSM-5. Tuyển tập các công trình Hội nghị KHCN Hoá hữu cơ. Hội nghị Toàn quốc lần I, Quy Nhơn, 09-11/09/1999, tr. 213-216.

14. Viết chung. Xúc tác H-Mordenit trong phản ứng phân bố lại toluen. Tuyển tập các công trình Hội nghị KHCN Hoá hữu cơ. Hội nghị Toàn quốc lần I, Quy Nhơn, 09-11/09/1999, tr. 227-230.

15. Viết chung. Phản ứng ankyl hoá anilin bằng metanol trên xúc tác HZSM-5. Tuyển tập các công trình Hội nghị KHCN Hoá hữu cơ. Hội nghị Toàn quốc lần I, Quy Nhơn, 09-11/09/1999, tr. 325-328.

16. Viết chung. Tìm điều kiện tối ưu cho phản ứng điều chế chất nhũ hoá monoglixerit từ dầu hạt cao su bằng phương pháp mô hình hoá thực nghiệm bậc hai tâm xoay. Tuyển tập các báo cáo toàn văn hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá lí và Hoá lí thuyết, Hà Nội, 11/1999, tr. 189.

17. Viết chung. Study on nitraion of rubber-seed oil for application as corrosion inhibition additive for luricants. Proceeding of the 11th Asian-Pacific corrosion control conference, Vol 2, 1-5, November 1999, p. 894.

18. Viết chung. Đồng phân hoá meta-xilen trên xúc tác SAPO-5. Tạp chí Hoá học, T. 37, No.2, 1999, tr. 70.

19. Chuyển hoá 1,2,3-trimetylbenzen trên vật liệu xúc tác có lỗ xốp trung bình MCM-41. Tạp chí Hoá học và Công nghiệp Hoá chất, No.3, 1999, tr. 18.

20. Viết chung. Chế tạo chất nhũ hoá không ion monoglixerit từ dầu hạt cao su. Tạp chí Hoá học, T. 37, No.3, 1999, tr. 61.

21. Viết chung. Xúc tác MCM-22 trong phản ứng ankyl hoá benzen. Tạp chí Hoá học, T. 38, No.1, 2000, tr. 26-29.

22. Viết chung. Ảnh hưởng của cấu trúc zeolit đến phản ứng metyl hoá anilin. Tạp chí Hoá học, T.38, No.3, 2000, tr. 50-54.

23. Viết chung. Một số thành tựu mới trong lĩnh vực thơm hoá hiđrocacbon nhẹ. Tuyển tập các công trình khoa học ngành Hoá học. Hội nghị Khoa học lần II, trường ĐH KHTN-ĐHQGHN, 11/2000, tr. 185.

24. Viết chung. Ankyl hoá benzen bằng etanol và isopropanol trên xúc tác HZSM-5. Tuyển tập các công trình khoa học ngành Hoá học. Hội nghị Khoa học lần II, trường ĐH KHTN-ĐHQGHN, 11/2000, tr. 193-199.

25. Viết chung. The role of shape selective property of zeolite ZSM-5 catalyst in the preperation of ethylbenzene. Proceeding of 18th conference of ASEAN federation of engineering organizations, Vol.1, 22-24 November 2000, p. 294-298.

26. Viết chung. Phản ứng chuyển hoá buten trên ZSM-5. Tạp chí Hoá học, T. 38, No.4, 2000, tr. 21-24.

27. Viết chung. Xúc tác ZSM-5 trong một số phản ứng hoá dầu. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác - Hấp phụ toàn quốc lần II, Hà Nội, 6/2001, tr. 335-344.

28. Viết chung. Phân tích sản phẩm phản ứng thơm hoá LPG bằng sắc kí khí khối phổ (GC-MS). Tuyển tập các công trình khoa học kỉ niệm 45 năm ngày thành lập khoa Hoá học, trường ĐHTH Hà Nội (1956-2001), Hà Nội, tháng 11/2001, tr. 48-51.

29. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng ankyl hoá toluen bằng metanol trên xúc tác MCM-22. Tạp chí Hoá học, T.39, No.4, 2001, tr. 28-31.

30. Viết chung. Oxi hoá chọn lọc ancol benzylic thành benzanđehit trên xúc tác Fe-MCM-22. Tuyển tập các công trình khoa học hội nghị KHCN hoá Hữu cơ toàn quốc lần II, Hà Nội, tháng 12/2001, tr. 395-399.

31. Viết chung. Phân bố lại bất đối xứng toluen trên xúc tác ZSM-5 mang Al2O3. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 1/2002, tr. 25-29.

32. Viết chung. Tổng hợp và đặc trưng của vật liệu mao quản trung bình Si-MCM-41, Ti-MCM-41. Tạp chí Hóa học, số 2/2002.

33. Viết chung. Chuyển hóa n-hexan trên xúc tác R-134 Pt-Zn/g-Al2O3 (Cl2) và ZnO/HZSM-5. Tuyển tập các báo cáo hội nghị công nghệ hóa dầu trong thế kỷ XX - XXI, 2002.

34. Viết chung. Phân bố lại bất đối xứng toluen trên xúc tác ZSM-5 chứa SiO2. Tuyển tập các báo cáo hội nghị công nghệ hóa dầu trong thế kỷ XX - XXI, 2002.

35. Viết chung. Phản ứng thơm hóa LPG trên xúc tác ZnO/HZSM-5. Tuyển tập các báo cáo hội nghị công nghệ hóa dầu trong thế kỷ XX - XXI, 2002.

36. Viết chung. Một số đặc trưng của vật liệu mao quản trung bình. Tổng hợp vật liệu ZSM-5/MCM - 41. Tuyển tập các báo cáo hội nghị công nghệ hóa dầu trong thế kỷ XX - XXI, 2002.

37. Viết chung. Preparation of MCM-22 zeolite containing different mount of iron and their catalytic activity in the selective oxidation of benzylic alcohol. Reference Code: 244, Poster Presentation at the 3rd Asia - Pacific Congress on catalysis, Dalia - China, October 12-15, 2003.

38. Viết chung. Synthesis and characterization of zsm- 51 MCM-41 Mesoporo us material. 10th Asian Chemical congress (10-ACC) and 8th Eurasia conference on Chemical Science (Eurasia-8), October 21-24, Hanoi, Vietnam, 2003.

39. Viết chung. Tính chất chọn lọc hình học của phản ứng bất đối hoá toluene. Tạp chí khoa học, khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN, T.XX, No 1AP, 2004, tr. 20-25.

40. Viết chung. Nghiên cứu đặc trưng của zeolit Fe-MCM-22 (Si/Fe=50) trong phản ứng đồng phân hoá n-hexan. Tạp chí khoa học, khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN, T.XX, No 1AP, 2004, tr. 129-134.

41. Viết chung. Tổng hợp và đặc trưng hệ vật liệu V2O5-ZrO2 mang trên vật liệu mao quản trung bình MCM-41. Tạp chí khoa học, khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQGHN, T.XX, No 1AP, 2004, tr. 120-128.

42. Viết chung. Phản ứng ankyl hoá benzen bằng propen trên xúc tác HZSM-5. Tạp chí hoá học ứng dụng, N0 3/2005, tr. 28-30.

43. Viết chung. Study in the synthesis and catalytic properties of MCM-22 zeolite. The 2nd International Symposium on Advanced Materials in Asia-Pacific Rim, Hanoi, Vietnam, April 1-4, 2005, p. 97-99.

44. Viết chung. Study about equilibrium between external acid solution and sulfuric acid in the interstitial phase of AMV anion exchang membrane. Regional symposium on Chemical Engineering 2005, New Trends in technology towards Suctainable development, Hanoi-Vietnam, November 30th- December 2nd, 2005, p. 98-101.

45. Viết chung. Synthesis Al-MCM-22 zeolite for ankylation benzene process. Regional symposium on Chemical Engineering 2005, New Trends in technology towards Suctainable development, Hanoi-Vietnam, November 30th- December 2nd, 2005, p. 169-172.

46. Viết chung. Preparation and characterization of ZrO2 and V2O5 systems supported on MCM-41. Abstract Viewer. Posster of program N0580; Sartuday, Dec.17, 2005 in International chemical congress of Pacific basin societies, Honolulu, Hawaii, December 15-20, 2005.

47. Viết chung. Tính chất xúc tác của MCM-22 và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hoá benzen bằng propen. Tuyển tập các báo cáo tại hội nghị KHCN hoá hữu cơ toàn quốc lần III, Hà Nội, tháng 11/2005, tr. 497-502.

48. Viết chung. Chế tạo và đặc trưng hệ xúc tác V2O5-TiO2-CeO2/SiO2 dùng cho quá trình oxi hoá phân huỷ LPG. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị khoa học Hoá lý và Sinh học toàn quốc lần II, Hà Nội, 12/2005, tr. 293-298.

49. Viết chung. Phản ứng oxi hoá a-pinen trên xúc tác V2O5-ZrO2/MCM-41. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần 3, Huế, tháng 9/2005, tr. 502-507.

50. Viết chung. ảnh hưởng của tỉ lệ Na2O: Al2O3 đến quá trình tổng hợp zeolit Al-MCM-22. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần III, Huế, tháng 9/2005, tr. 563-569.

51. Viết chung. Vật liệu LaCoO3/MCM-41 và V2O5-TiO2/MCM-41: Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hoá LPG. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá lý và Hoá lý thuyết, Hà Nội, tháng 12/2005, tr. 192-197.

C. Hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ:

- Số lượng Thạc sĩ đã hướng dẫn: 02 người

- Số lượng Tiến sĩ đã hướng dẫn: 01 người

III. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học.

- Thư ký Hội đồng Khoa học Khoa hóa.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Nguyễn Thị Thư
» TS. Nguyễn Thị Quế Anh
» TS. Nguyễn Thị Vân Anh
» TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích
» TS. Đỗ Thị Châu
» TS. Lâm Thị Mỹ Dung
» TS. Ngô Thị Thu Dung
» TS. Nguyễn Thị Bích Đào
» TS. Trần Thị Đệ
» TS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
» TS. Phan Bích Ngọc
» TS. Nguyễn Thị Nguyệt
» TS. Dương Thị Nụ
» TS. Đoàn Thị Minh Oanh
» TS. Phạm Thị Oanh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn