Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981463
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS.TSKH Kiều Thị Xin

Nơi công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải Dương học, Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN (đã nghỉ hưu)

Họ và tên: Kiều Thị Xin

Ngày tháng năm sinh: 10-4-1942

Quê quán: Tùng Anh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Nơi ở hiện nay: K7, phường Bách Khoa Hà Nội.

Nơi nguyên công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải Dương học, trường ĐH KHTN (đã nghỉ hưu).

Điện thoại: (Cq) 5583811;

(Nr) 7 841539/ 8692182

E-mail: xinkt@vnu.edu.vn,

kieu@ncst.ac.vn

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1968, Tốt nghiệp tại Liên Xô (cũ) Odessa.

- Năm 1977, Tiến sĩ tại Khoa Vật lý, ĐKTH Humboldt, Berlin, CHDC Đức (cũ).

- Năm 1988, Tiến sĩ Khoa học tại Khoa Vật lý, ĐHTH Humboldt Berlin, CHDC Đức (cũ).

- Năm 1996, Phó giáo sư.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Nghiên cứu hệ thống mô hình số trị dự báo chuyển động của bão. Đề tài cấp ĐHQG, mã số QG-99-09. Chủ trì đề tài .

2. Nghiên cứu cơ chế vật lý của các loại hoàn lưu quy mô vừa trên vùng Việt Nam- Đông Dương. Đề tài trong chương trình NCCB cấp Nhà Nước, (1996-2000). Chủ trì đề tài .

3. Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống mưa lớn khu vực Việt Nam. Đề tài trong chương trình NCCB cấp Nhà Nước, (2001-2003), mã số731.501. Chủ trì đề tài.

4. Nghiên cứu mô phỏng các hiện tượng khí hậu bất thường hạn mùa trên khu vực Bán đảo Đông Dương – Biển Đông bằng mô hình thủy động. Đề tài trong chương trình NCCB cấp Nhà Nước, mã số 3.2.1 804, (2004-2005). Chủ trì đề tài .

5. Nghiên cứu ứng dụng mô hình số công nghệ hiện đại cho dự báo chuyển động bão trên biển Đông. Đề tài Khoa học Công nghệ độc lập cấp Nhà Nước, mã số 2000/02, (2000-2001). Chủ trì đề tài.

6. Nghiên cứu dự báo mưa lớn trên diện rộng bằng công nghệ hiện đại phục vụ phòng chống lũ lụt ở Việt Nam. Đề tài Khoa học Công nghệ độc lập cấp Nhà Nước, mã số 2002/02, (2002-2005). Chủ trì đề tài .

7. Chủ trì đề tài phía Việt Nam dự án Hợp tác khoa học và đào tạo trong Khí tượng giữa ĐHTH Munich, CHLB Đức và ĐH KHTN, ĐHQGHN.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

- October 12-16/2004, Báo cáo tại CTWF International Symposium on Extreme Weather anh Climate Evént, Their Dynamics and Predictions China, Beijing.

- August, 2-11/2005, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc tế IAMAS 2005, Beijing, China.

- March, 1-3/2006, Báo cáo khoa học tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về : Mô hình khu vực dự báo thời tiết và khí hậu nhiệt đới do Chương trình nghiên cứu địa quyển thể kỷ 21, Trường ĐHTH Kyoto (KAGI 21) tổ chức phối hợp với Viện Công nghệ Bandung (ITB), Indonesia.

C. Sách, giáo trình:

1. Động lực học khí quyển vĩ độ thấp. Nxb ĐHQGHN, 2002, 298 tr.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Tính dòng nhiệt rối H và LE trên Biển Đông bằng các nguồn số liệu khác nhau. Tạp chí Các khoa học về trái đất, 4/1995, tr. 175-179.

2. Một mô hình hai chiều đơn giản đánh giá tác động cản của địa hình đối gió địa phương khi có xoáy thuận nhiệt đới xâm nhập vào ven bờ gồ ghề. Tạp chí Các khoa học về trái đất, 2/1996, tr. 113-116.

3. Viết chung. Chế độ gió tây nam ở Đông Nam Á và biển Đông. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 3/1996, tr. 171-174.

4. Về những quan hệ tính gió cực đại trong xoáy thuận nhiệt đới. Tập chí KTTV, 12/1996, tr. 113-116.

5. Viết chung. Về quan hệ giữa chế độ gió mùa mùa hè với xoáy thuận nhiệt đới và địa hình khu vực Việt Nam và Đông dương. Tạp chí Các khoa học về trái đất, số 4/1997.

6. Khoảng không chắc chắn trong dự báo biến cố biến đổi khí hậu. Tập san Khoa học Kỹ thuật, KTTV, số 4/1997.

7. Viết chung. Về thử nghiệm mô phỏng mưa trên lãnh thổ Việt Nam bằng mô hình dự báo khí hậu khu vực RegCM. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn, 7/2000, tr. 10-18.

8. Viết chung. Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiên tượng thiên tai phát triển ở Việt Nam bằng số liệu thám không . Tạp chí Các khoa học Trái đất, 1/2001, tr. 70-75.

9. Viết chung. Áp dụng mô hình số khu vực phân giải cao vào dự báo chuyển động bão trên vùng Việt Nam-Biển Đông. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn , 499/2002, tr. 12-21.

10. Viết chung. Mô hình khu vực phân giải cao HRM và áp dụng nó vào dự báo thời tiết trên khu vực Đông Nam Á - Việt Nam. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 8/2001, tr. 36-44.

11. Viết chung. Mô phỏng đối lưu và mưa đối lưu bằng sơ đồ tham số hóa Tiedtke, Tạp chí Các khoa học Trái đất, 1/2002, tr. 3-18.

12. Viết chung. Mô phỏng đối lưu và mưa đối lưu bằng sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke. Tạp chí Các khoa học Trái đất, 3/2002, tr. 201-208.

13. Viết chung. Thử nghiệm áp dụng sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke cải tiến trong mô hình số khu vực phân giải cao. Tạp chí KTTV, số 538/2005, tr. 19-28.

14. Viết chung. Dự báo chuyển động bão bằng các loại mô hình nước nông khác nhau. Tạp chí các Khoa học Trái đất, số 4/2003.

15. Viết chung. Research on the high resolution model ang its application in prediction of storm traiectories over South China Sea, Tạp chí Cơ học, số 4/2005, 11p.

16. Viết chung. Nghiên cứu áp dụng bộ mô hình số cho dự báo chuyển động bão ở Việt Nam. Báo cáo kết quả thực hiên đề tài KHCN cấp Nhà Nước, mã số ĐTĐL2000/02, 184 tr.

17. Viết chung. Mô hình chính áp WBAR và khả năng ứng dụng dự báo quỹ đạo bão khu vực Tây bắc Thái Bình Dương-Biển Đông. Tạp chí KTTV, 498/2002), tr. 27-33.

18. Viết chung. Kỹ thuật phân tích xoáy tạo trường ban đầy cho mô hình chính áp dự báo chuyển động bão. Tạp chí KTTV 493 /2002, tr. 13-22.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ:

- Số lượng Thạc sĩ đã hướng dẫn: 07 người

- Số lượng Tiến sĩ đã hướng dẫn: 03 người

[100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» Sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thời kỳ
» PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh
» PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên
» PGS.TS Lê Thị Thanh Bình
» GS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân
» PGS.TS Vũ Thị Ngân
» PGS.TS Nguyễn Thị Bảo Ngọc
» PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung
» PGS.TS Nguyễn Phương Nga
» PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
» PGS.TS. Đào Thị Thanh Lan
» PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
» GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
» GS.TS Hoàng Thị Châu
» TS. Phạm Thị Thật
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn