Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981309
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Phó chủ nhiệm Khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa

Ngày sinh: 30 - 3 - 1963

Nguyên quán: Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Nhà K2, P 301, Khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà nội.

Điện thoại:(Cq): 8350279; (Nr): 8350279;(Dđ): 0913507729

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm1985, tốt nghiệp tiếng Nga tại ĐHSP Ngoại Ngữ (hệ chính quy 5 năm).

- Năm 1990, tốt nghiệp ĐHTH Hà Nội chuyên ngành Xã hội học (hệ chính quy văn bằng 2).

- Năm 1995, Thạc sỹ Xã hội học, trường ĐHTH Hà Nội.

- Năm 2000, Tiến sỹ Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Kiến tạo chỉ số để đánh giá nhanh CLDS cộng đồng nông thôn Việt Nam (lấy ví dụ ở Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ngãi). Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2001- 2004. Chủ trì đề tài.

2. Điều tra thực trạng kinh tế xã hội khu vực tái định cư Núi Pháo, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên. Chủ trì đề tài do Ngân hàng Thế giới tài trợ, tháng 8-9/2004.

3. Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững. Khảo sát tại Nam Định, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Bình Thuận, Cà Mau. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, năm 1999-2001. Uỷ viên Ban chủ nhiệm đề tài nhánh 1.

4. Quy hoạch tổng thể KT-XH Quận Thanh xuân. Đề tài cấp Thành phố, năm 1999. Chủ nhiệm đề tài nhánh.

5. Vai trò của phụ nữ Nông thôn trong chức năng giáo dục con cái. Đề tài cấp trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, năm 1997- 1998. Chủ nhiệm đề tài.

6. Nhận thức và thái độ của các vị chức sắc công giáo đối với công tác DS_KHHGĐ. Uỷ ban QGDS- KHHGĐ, Khảo sát tại Nam Định và Đồng Nai, năm 1995-1997. Đồng chủ nhiệm đề tài.

Từ năm 1996 đến 2005 là thư ký 05 đề tài thuộc: cấp Trung Ương Đoàn TNCS HCM (1996), cấp Bộ (1998-2000), cấp TP Hà Nội (1999-2000), cấp UBQG DS&KHHGĐ (2000-2001), cấp Nhà nước (2003-2005). Ngoài ra tham gia với tư cách Chuyên gia t­ư vấn đánh giá của Ngân hàng Thế giới (tháng 8-9/2002 và 8-9/2003).

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

1. Tháng 7/2005, Hội thảo Quốc tế “11th International Conference on Social Dilemmas”, Krakow, Ba Lan.

2. Tháng 11/2004, Toạ đàm khoa học Quốc tế “Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, trường ĐH KHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức tại Nha Trang.

3. Tháng 4/2001, Hội thảo Quốc gia về Xã hội học “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu Xã hội học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN tổ chức.

4. Tháng 10/2005, Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ công tác xã hội ở Việt Nam”, Hà Nội, 21/10/2005, trường ĐH KHXH&NV và UNICEF tổ chức.

5. Tháng 11/2005, Hội thảo Quốc gia “Phòng chống Bạo lực Gia đình- Kinh nghiệm và giải pháp”, trường ĐH KHXH&NV và ActionAid International Việt Nam tổ chức.

6. Tháng 12/2005, Toạ đàm Quốc tế “Chính sách nghiên cứu và đào tạo trong quá trình chuyển đổi ở Việt Nam”, trường ĐH KHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức.

7. Tháng 11/2005, Hội thảo Khoa học “Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế”, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

C. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. Gia đình và cộng đồng với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hà Nội, 2001.

2. Tác động của quá trình đô thị hoá đến kinh tế hộ gia đình nông thôn (Nghiên cứu trường hợp vùng ven thị xã Bắc Ninh). In trong “Gia đình trong tấm gương Xã hội học” (Mai Quỳnh Nam chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004, tr. 157.

D. Báo cáo, bài viết khoa học:

1. Biểu hiện tệ nạn xã hội trong sinh viên và các biện pháp phòng ngừa. Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, số 2/1995, tr. 43.

2. Vai trò của người phụ nữ nông thôn trong hoạt động sinh đẻ. Tạp chí Khoa học xã hội, ĐHQGHN, số 2, 1996, tr. 7.

3. Nhận thức và thái độ của các vị chức sắc công giáo đối với công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học về DS&KHHGĐ (1995-1997), UBQG DS&KHHGĐ, Hà Nội, 1998, tr. 113.

4. Tác động của quá trình đô thị hoá đến kinh tế hộ gia đình nông thôn (Nghiên cứu trường hợp vùng ven thị xã Bắc Ninh). Tạp chí Xã hội học số 1/2000.

5. Người phụ nữ và gia đình nông thôn với việc giáo dục tri thức và định hướng nghề nghiệp cho con. Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, số 2/2000.

6. Đánh giá thực trạng một số chỉ tiêu về dịch vụ xã hội và một số chỉ tiêu cơ bản về chất lượng dân số hiện nay ở nông thôn trên 7 vùng sinh thái. Kỷ yếu công trình khoa học về DS&KHHGĐ Việt Nam giai đoạn 1998-2002, UB DSGĐTE, Hà Nội, 2003.

7. Viết chung. Tiêu chí về năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy Đại học Quốc gia Hà nội. Báo cáo trong toạ đàm Quốc tế “Chính sách nghiên cứu và đào tạo trong quá trình chuyển đổi ở Việt Nam”, trường ĐH KHXH&NVvà Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức.

8. Giới và công tác nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà nội. Kỷ yếu tọa đàm khoa học “Quốc tế Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”. Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2005, tr. 98.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ:

- Số lượng Thạc sĩ hướng dẫn: 03 người

- Số lượng Tiến sĩ hướng dẫn: 01 người (đồng hướng dẫn)

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Cán bộ giảng dạy giỏi cấp ĐHQGHN (1999-2000)

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Thư ký Hội đồng khoa học Khoa Xã hội học (2001 - 2006).

- Phó chủ nhiệm khoa Khoa Xã hội học (2001 - 2006).

- Bí thư chi bộ khoa Xã hội hoc (2005 - 2006)

- Phó chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường (2004 - 2007).

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
» PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
» TS. Trần Thị Hồng
» TS. Trần Thị Thu Thủy
» TS. Đỗ Thị Hòa Hới
» TS. Lê Thị Thu Thủy
» TS. Nguyễn Viết Triều Tiên
» TS. Đinh Thị Thu Huyền
» TS. Cao Thị Thanh Hương
» TS. Ngô Thu Hương
» TS. Trần Thị Chung Toàn
» TS. Nguyễn Thị Liên Hương
» TS. Nguyễn My Hương
» TS. Phạm Thị Trâm
» TS. Nguyễn Việt Hương
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn