Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981454
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Nguyễn Thị Hiền

Phụ trách Khối đào tạo bằng tiếng Anh, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Sinh ngày: 12 - 6 - 1965

Nguyên quán: Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên

Nơi ở hiện nay: Nhà E16, Khu nhà mới, Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (Cq): 5571662; (Nr): 5571628

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1987, Tốt nghiệp Đại học Oriol, Liên Bang Nga.

- Năm 1999, Thạc sĩ tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

- Năm 2002, Tiến sĩ Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

Từ năm 2003 đã tham gia 02 đề tài nghiên cứu hợp tác với nước ngoài.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

Tham gia tổ chức các hội thảo khoa học:

- Năm 2004, Hội thảo: “Đạo Mẫu và Lên Đồng ở Việt Nam thời hiện tại”, Đại học California.

- Năm 2003, Hội thảo: “Việt Nam trong thế kỷ 21: Những cuộc hành trình trong đời thực và trong tâm tưởng”, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, New York.

- Năm 1999, Hội thảo: “Luật tục và Phát triển Nông thôn ngày nay”, Viện Nghiên cứu Văn hoá Dân Gian, Hà Nội.

Tham gia đọc báo cáo tại Hội thảo Quốc tế:

- Năm 2004, Hội thảo Saman giáo Quốc Tế, Trường Xuân, Trung Quốc.

- Năm 2003, Hội thảo của Hội Nhân học Hoa Kỳ, Chicago.

- Năm 2003, Hội thảo của Hội Nghiên cứu Châu Á, New York.

- Năm 2003, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học, New York.

- Năm 1999, Hội thảo Quốc tế về Luật tục, Tây Nguyên.

- Năm 1998, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học, Hà Nội.

- Năm 1997, Hội thảo của Hiệp hội Nghiên cứu Văn hoá Dân gian Hoa Kỳ

C. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. Possessed by the Spirits: Mediumship in Contemporary Vietnamese Communities (Lên đồng trong các cộng đồng người Việt Nam ngày nay). Nxb Cornell University Southeast Asia Program, 2006.

D. Bài viết, bài báo khoa học:

1. Ông đồng Bà đồng: Họ là ai?. In trong sách “Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người Việt Nam và Châu Á”. Nxb Khoa học Xã hội, 2004.

2. Giới thiệu về cuốn sách Folklore học Quốc tế: Những công trình cơ bản của các nhà sáng lập ngành Văn hoá Dân gian của Alan Dundes. Tạp chí Asian Folklore Studies (Nhật bản), 2001, tập 60.

3. Tổng quan một số quan niệm, cách tiếp cận, và phương pháp nghiên cứu luật tục. Kỷ yếu Hội thảo “Luật tục và phát triển nông thôn ở Việt Nam ngày nay”. Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.

4. Người trình diễn Then là nghệ sĩ dân gian đồng thời là thầy Shaman. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 4/2000.

5. Các phương pháp nghiên cứu văn hoá ở phương Tây. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 6/2000.

6. Văn bản hoá Folklore. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 4/1999.

7. Nghiên cứu truyện cổ dân gian Việt Nam theo bản típ và môtíp của Anti Aarne-Stith Thompson. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 2/1996.

8. Sự tích trầu cau của người Khơ Me, Campuchia. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 2/1994.

9. Dạ Trạch Hoá từ và Lễ hội Chử Đồng Tử. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 2/1992.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Lê Thị Hoài Thu
» TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
» TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
» PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
» TS. Trần Thị Hồng
» TS. Trần Thị Thu Thủy
» TS. Đỗ Thị Hòa Hới
» TS. Lê Thị Thu Thủy
» TS. Nguyễn Viết Triều Tiên
» TS. Đinh Thị Thu Huyền
» TS. Cao Thị Thanh Hương
» TS. Ngô Thu Hương
» TS. Trần Thị Chung Toàn
» TS. Nguyễn Thị Liên Hương
» TS. Nguyễn My Hương
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn