Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981274
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Lê Thị Hoài Thu

Nơi công tác: Bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa Luật - ĐHQGHN.

Họ và tên: Lê Thị Hoài Thu

Sinh ngày: 15-05-1965

Nguyên quán: Thanh Hoá

Nơi ở hiện nay: Nhà E 2, P 402, tập thể Hồ Việt Xô, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (Cq) 7548516; (Nr) 9840105

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Năm 1988 tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Năm 1997, Thạc sỹ Luật học tại Viện Nhà Nước và Pháp Luật.
 • Năm 2005, Tiến sỹ Luật học tại khoa Luật - ĐHQGHN .

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài cơ bản cấp ĐHQGHN, mã số CB .03 .18, nghiệm thu tháng 12/2005. Chủ trì đề tài.
 2. Bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đề tài cơ bản cấp ĐHQGHN, mã số QL.01.03. Đã nghiệm thu tháng 12/2002. Chủ trì đề tài.
 3. Hợp đồng lao động - những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài cơ bản cấp ĐHQGHN, mã số QX. 96. 09; 1998. Chủ trì đề tài
 4. Hợp đồng lao động - những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài NCKH cấp trường, mã số T94.L9, 1995. Chủ trì đề tài.

B. Sách, giáo trình:

 1. Viết chung. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay. Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2003, tr. 237-272.
 2. Viết chung. Về việc thực thi Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2002, tr. 304-317.
 3. Viết chung. Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI. ĐHQGHN, Khoa Luật, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 2002, tr. 563-572.
 4. Viết chung. Giáo trình Luật lao động Việt Nam. Nxb ĐHQG Hà Nội, 1999. Chương V, tr. 119-139.

C. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. Mối quan hệ giữa chế độ Bảo hiểm thất nghiệp với chế độ Bảo hiểm xã hội và giải quyết việc làm. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, 11/2005, tr. 27-29.
 2. Vấn đề quản lý Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 04/2005, tr. 57-61.
 3. Điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 04/2005, tr. 25-28.
 4. Cơ sở xây dựng và thực hiện chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở Việt Nam. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, 04/2005, tr. 19-23.
 5. Một số vấn đề pháp lý về đình công ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kinh tế-Luật, 01/2005, tr. 16-23.
 6. Về đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 09/2004, tr. 24-28.
 7. Pháp luật An sinh xã hội ở Việt Nam-Thực trạng và một số kiến nghị. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, 06/2004, tr. 20-24.
 8. Một số vấn đề lý luận về An sinh xã hội. Tạp chí Khoa học Kinh tế-Luật, 01/2004, tr. 35-45.
 9. Thất nghiệp và vấn đề xây dựng pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, 12/2003, tr. 33-38.
 10. Góp phần sửa đổi, bổ sung pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 12/2003, tr. 20-24.
 11. Bàn về chế độ Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kinh tế-Luật, 03/2003, tr. 53-59.
 12. Về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ. Hội nghị khoa học nữ lần VIII, ĐHQGHN, 10/2003, tr. 543-552.
 13. Về việc thành lập, quản lý, sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 09/2003, tr. 55-62.
 14. Một số ý kiến về việc xây dựng và thực hiện chế độ trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 09/2003, tr. 11-16.
 15. Chính sách việc làm đối với lao động nữ trong thời kỳ đổi mới. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 03/2003, tr. 5-8 và 13.
 16. Bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Tạp chí khoa học - ĐHQGHN, 03/2003, tr. 48-55.
 17. Đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Một số vấn đề pháp lý. Tạp chí Dân chủ Pháp luật, 01/2003, tr. 15-19.
 18. Thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 12/2002, tr. 61- 67.
 19. Vấn đề xây dựng pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Nhà nước & Pháp luật, 11/2002, tr. 47 – 53.
 20. Về chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần VII, ĐHQGHN, tháng 10/2002, tr. 482-493.
 21. Bàn về mô hình tổ chức quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, 07/2002, tr. 9-11 và 34-35.
 22. Bảo hiểm xã hội một bộ phận của an toàn xã hội. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, 04/2002, tr. 18-19 và 05/200, tr. 11-12.
 23. Xây dựng Luật bảo hiểm xã hội. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 03/2002, tr. 55-61.
 24. Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - Một số nghiên cứu so sánh và kiến nghị. Tạp chí khoa học chuyên san Kinh tế-Luật, ĐHQGHN, 01/2002, tr. 49-58.
 25. Thất nghiệp và sự điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm thất nghiệp, Tạp chí Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 12/2001, tr. 10-12 và 01/2002, tr. 7-8 và 36.
 26. Một số ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động 1994. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật [ 01/2002], tr. 49-56.
 27. Quyền của lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần VI, 12/2001. Nxb ĐHQGHN, tr. 495-507.
 28. Cần hoàn thiện những quy định đối với lao động nữ trong pháp luật Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 03/2001, tr. 13-18.
 29. Sự cần thiết xây dựng chế độ trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 03/2000, tr. 55-59.
 30. Về phương hướng hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động ở Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 01/1999, tr. 31-35.
 31. Hợp đồng lao động - Chế định cơ bản của Luật lao động Việt Nam. Tạp chí Khoa học - ĐHQGHN, 01/1999, tr. 31-35.

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

 • Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” lần III (2001-2005).

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

 • 2000-2008: Chủ tịch công đoàn khoa Luật-ĐHQGHN.

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
» TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
» PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
» TS. Trần Thị Hồng
» TS. Trần Thị Thu Thủy
» TS. Đỗ Thị Hòa Hới
» TS. Lê Thị Thu Thủy
» TS. Nguyễn Viết Triều Tiên
» TS. Đinh Thị Thu Huyền
» TS. Cao Thị Thanh Hương
» TS. Ngô Thu Hương
» TS. Trần Thị Chung Toàn
» TS. Nguyễn Thị Liên Hương
» TS. Nguyễn My Hương
» TS. Phạm Thị Trâm
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn