Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 13 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 973753
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai

Nơi công tác: Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Họ và tên: Trịnh Thị Hoa Mai

Sinh ngày: 06 - 03 - 1957

Nguyên quán: Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Nơi ở hiện nay: 178/70/14 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Nơi công tác: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Tài chính - Ngân hàng

Điện thoại: (Cq) 7549046; (DĐ) 0989081543

I. Quá trình đào tạo

- Năm 1979, tốt nghiệp Khoa Kinh tế Chính trị, ĐHTH Hà Nội.

- Năm 1990, Tiến sĩ tại trường ĐHTH Quốc Gia Odetxa (Liên xô cũ).

- Tháng 4/2002, Phó giáo sư.

II. Hoạt động khoa học

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Các quan hệ tương tác giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Đề tài cấp trường, nghiệm thu tháng 06/2000. Chủ trì đề tài.

2. Thị trường tài chính Việt Nam- thực trạng và vấn đề. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QK.00.02, nghiệm thu 30/12/2002. Chủ trì đề tài.

3. Vai trò của chính phủ đối với thị trường tài chính: Khía cạnh Lý thuyết và thực tiễn. Đề tài cấp ĐHQGHN, (2004-2006), nghiệm thu tháng 1/2006. Chủ trì đề tài.

Ngoài ra đã tham gia 02 đề tài cấp ĐHQGHN năm 1998, 2001.

B. Sách, giáo trình:

1. Giáo trình. Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng. Nxb ĐHQGHN, 2000, 268 tr.

2. Kinh tế tư nhân. Tập bài giảng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế chính trị. Đã nghiệm thu tháng 12/2004, đạt loại tốt.

3. Kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Nxb Trẻ, Hà Nội, 2005, 250 tr.

C. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Mối quan hệ giữa kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước: Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu hội thảo khoa học Việt-Pháp. Nxb ĐH KHXH&NV Toulouse, 2000, tr. 305-314.

2. Phát triển bền vững trong tiến trình CNH, HĐH ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2000, tr.275-295.

3. Vấn đề phát triển bền vững trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 1, tháng 2/2001, tr. 56-62.

4. Một số suy nghĩ về vai trò điều tiết của Nhà nước trong cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 55 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nxb ĐHQGHN, 2001, tr. 175- 185.

5. Bàn về vai trò điều tiết của Nhà nước đối với hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học Việt - Đức. Hà Nội, 2001, tr. 160-171.

6. Những biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam qua chỉ số chứng khoán. Tạp chí khoa học Kinh tế-Luật, số 3/2003.

7. Về mối quan hệ giữa các Ngân hàng thương mại và Thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 4, tháng 8/2003, tr.1-10.

8. Sự hoạt động lệch pha trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học nữ lần VIII. Nxb ĐHQGHN, 2003, tr.565-572.

9. Ngân hàng thương mại Việt Nam chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế. Bài tham gia hội thảo Việt -Đức. Đã đăng trong cuốn Toàn cầu hoá và tác động đối với hội nhập của Việt Nam. Nxb Thế giới, 2003, tr.401-414.

10. Thị trường chứng khoán Việt nam nhìn từ phía cung. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế - Luật, số 2/2004.

11. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Bài tham gia hội thảo Việt Nam gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức. Khoa Kinh tế ĐHQGHN.

12. Cổ phần hoá Ngân hàng Thương mại Nhà nước- Sự cần thiết và những vấn đề đặt ra. Bài tham gia hội thảo “Bàn về cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước” do Vụ Chiến lược Phát triển ngân hàng phối hợp với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tổ chức, đã đăng Tạp chí Ngân hàng số Chuyên san, 2004.

13. Tự do hoá tài chính-Con đường hướng tới hội nhập quốc tế của Việt Nam. Bài tham gia hội thảo Việt- Đức, đăng trong cuốn Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO. Nxb Thế giới, 2005, tr.87-100.

14. Phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập của Việt Nam. Bài tham gia hội thảo khoa học “ Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 ” do Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Công thương tổ chức ngày 15/5/2005.

15. Vấn đề huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay. Bài tham luận tại hội thảo Việt - Đức “Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế - Kinh nghiệm quốc tế và CHLB Đức” tổ chức tại trường ĐH KHXH&NV, ngày 28-29/11/2005. Đăng kỷ yếu hội thảo, tr.105.

16. Một số suy nghĩ về kiên kết đào tạo giữa các trường đại học và doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Bài tham luận tại hội thảo “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức. Do Tổ chức hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật Bỉ VVOB), Học viện Ngân hàng và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/11/2005.

17. Đa dạng hoá loại hình kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Bài tham luận tại hội thảo “Vai trò của hệ thống ngân hàng trong 20 năm đổi mới ở Việt nam”. Do Ngân hàng Nông nghiệp phối hợp với Ngân hàng Công thương và Uỷ ban Kinh tế & Ngân sách của Quốc hội tổ chức tại Hà Nội, tháng 1/2006.

D. Hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ:

- Số lượng Thạc sĩ hướng dẫn: 15 người

- Số lượng Tiến sĩ hướng dẫn: 1 người

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, Bằng khen của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV về thành tích trong công tác

- Giấy chứng nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Cán bộ giảng dạy giỏi cấp ĐHQGHN, cấp Khoa

- Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

- Danh hiệu Giỏi việc nước đảm việc nhà, (2000-2005).

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Từ 1995-1999, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV-ĐH QGHN.

- Từ 2003 đến nay, Chủ tịch công đoàn Khoa Kinh tế.

- Nhiệm kỳ 2005-2008, Đảng uỷ viên Đảng bộ Khoa Kinh tế.

- Nhiệm kỳ 2003-2008, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính -Ngân hàng.

Nhiệm kỳ 2004-2005 và 2005-2006, Bí thư Chi bộ Tài chính -Ngân hàng.

[100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» Sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thời kỳ
» PGS.TS Đỗ Thị Vân Thanh
» PGS.TSKH Kiều Thị Xin
» PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh
» PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên
» PGS.TS Lê Thị Thanh Bình
» GS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân
» PGS.TS Vũ Thị Ngân
» PGS.TS Nguyễn Thị Bảo Ngọc
» PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung
» PGS.TS Nguyễn Phương Nga
» PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
» PGS.TS. Đào Thị Thanh Lan
» PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
» GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn