Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981302
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Ngô Thu Hương

Nơi công tác: Bộ môn Vật lý Chất Rắn, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN.

Họ và tên: Ngô Thu Hương

Sinh ngày: 15 - 9 - 1966

Nguyên quán: Phường Thạch bàn, Quận Long Biên, Hà nội.

Nơi ở hiện nay: Số 44, Trung Văn, Thôn Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà nội.

Điện thoại: (Nr) 5535061; (Cq) 8584069

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Tháng 08/1988, tốt nghiệp Khoa Vật lý, trường ĐHTH Hà Nội.

- Tháng 01/1997, Thạc sĩ tại Khoa Vật lý, trường ĐHKHTN - ĐHQGHN.

- Tháng 09/2003, Tiến sĩ tại Viện JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology) tại Nhật bản.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

Chủ trì 02 đề tài: TN -04- 05 (năm 2004) và QT-05-12 (năm 2005).

Tham gia 02 đề tài: cấp Nhà nước KC-04 (1992-1994) và đề tài KHCN 811304 (2003-2005).

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

Đã tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

C. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Viết chung. Investigation of uniaxial induced anisotropy in Co0.02Ni0.58Cd0.20Fe2.20O4 and Co0.02Ni0.58Cd0.20Cr0.20Fe2O4 ferrites. J. Phys. IV, France 7 (1997), C1-229.

2. Viết chung. The nature of perminvar effect and uniaxial induced anisotropy in NiZnCo and NiCdCo ferrites. Scientific bulletin of universities, Physics, Hanoi, p. 82-87.

3. Viết chung. Some results of investigation on ferrites. Invited paper at the Second International Workshop on Materials Science IWOMS95, Hanoi 10/1995, I-05, p. 426

4. Viết chung. Investigation of uniaxial induced magnetic anisotropy of NiZn and NiCd ferrites. Proceedings of the Second International Workshop on Materials Science IWOMS 95, Hanoi 10/1995, PI-110.

5. Viết chung. The investigation and preparation of some ferrites for the information and electronic equipment. Proceedings of the Sixth National Conference on Radio and Electronics, Hanoi 10/1996, p.75-82.

6. Viết chung. The testing preparation of some ferrite components for colour TV. Proceedings of the Sixth National Conference on Radio and Electronics - Hanoi 10/1996, p.83-87.

7. Viết chung. Investigation of uniaxial induced anisotropy on the electric and magnetic properties in NiCd ferrites. Journal of Sciences - Natural Science, Vietnam National University, Hanoi, T.XIII, No.3 (1997), p. 1-9.

8. Viết chung. The giant magnetoresistance properties in several rare - earth manganites. Proceedings of the Second National Conference on Solid State Physics - Doson - Vietnam 8/1997.

9. The giant magnetoresistance properties in several rare-earth manganites. Modern problems of Solid State Physics, T.I., p. 416. Science and Technique Publishing, 1998.

10. Viết chung. Nước từ hoá và ứng dụng trong đông cứng xi măng. Hội nghị Khoa học Khoa Vật lý, ĐH KHTN, ĐHQGHN, 5/1998.

11. Viết chung. Hợp chất manganit đất hiếm có từ trở lớn: vật liệu mới đầy triển vọng ứng dụng trong công nghệ thông tin điện tử. Tài liệu Hội nghị Vô tuyến Điện tử toàn quốc lần VII, Hà Nội, 12/1998, tr. 335.

12. Viết chung. On the properties of perovskite compounds La0.7Sr0.3Mn1-xCoxO3 and La0.7Ba0.3Mn1-xCoxO3. Third Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering in Evolution, Ho-Chi Minh City, 3-8 April, 2000.

13. Viết chung. Influence of uniaxial induced anisotropy on the properties of NiCd ferrites. Third Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering in Evolution, Ho-Chi-Minh City, 3-8 April, 2000.

14. Viết chung. Thermoelectric properties of (Bi, Sb)2Te3.0 at low-temperature. Phys. Soc. Jpn, Spring meeting, 2002.3.24, 24aPSB-57.

15. Viết chung. Single crystal growth and low-temperature thermoelectric properties of (Bi, Sb)2Te3.0+d compounds. Phys. Soc. Jpn, the 63rd Autumn meeting, 2002.9.24, 24a-W-6.

16. Viết chung. Single crystal growth and low-temperature thermoelectric properties of (Bi, Sb)2Te3.0+d compounds II. Phys. Soc. Jpn, Spring meeting, 2003.3.27, 27p-L-4.

17. Viết chung. Anisotropic thermoelectric properties of a - and b - Zn4Sb3 compounds. Phys. Soc. Jpn, Spring meeting, 2003.3.27, 27p-L-5.

18. Viết chung. Anisotropic thermoelectric properties of a - and b- Zn4Sb3 compounds II. Phys. Soc. Jpn, Spring meeting, 2003.3.29, 29a-W-1.

19. Viết chung. High thermoelectric performance at low temperature of p-Bi1.8Sb0.2Te3.0 grown by the gradient freeze method from Te rich melt. Journal of Alloys and Compounds 48 (2004) 44-50.

20. Viết chung. Direct observation of anti-site defects and atomic bonding state in (Bi, Sb)2Te3.0+d compounds. Spring-8 user experiment report, 2002B0499-NX-np, BL01B1.

21. Viết chung. XANES of YbInAu2 compound under high pressure. Spring-8 user experiment report, 2002B0501-CX-np, BL38B1.

22. Viết chung. Tính Chất nhiệt điện của (Bi, Sb)2Te3 ở nhiệt độ thấp. Hội nghị VLCR toàn quốc lần IV, Núi Cốc 11/2003.

23. Viết chung. Tán xạ Raman của vật liệu nhiệt đIện (Bi, Sb)2Te3+d được tổng hợp bằng phương pháp Gradient Freeze. Hội nghị VLCR toàn quốc lấn thứ IV, Núi Cốc 11/2003.

24. Viết chung. The anisotropic properties of (Bi, Sb)2Te3+d compounds. Proceedings of the seventh Vietnamese - German Seminar on Physics and Engineering 2004.

25. Viết chung. Room temperature ferromagnetism is sputtered cobalt-doped zinc oxide thin films. Proceedings of the seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, 2004.

26. Viết chung. Fabrication and characterization of sputered undoped and cobalt-doped Zinc oxide thin films. 9th Asia Pacific Physics Conference, Hanoi, 2004, p. 224.

27. Viết chung. Spatial distribution on thermoelectric properties for Bi1.8Sb0.2Te3.0 compound. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, 2004.

28. Viết chung. Studying the structure and some properties of r.f. magnetron sputtered ZnO:Al films. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, 2004.

29. Viết chung. The influence of the preparation technology on the thermoelectric properties of (Bi, Sb)2Te3. 9th Vietnam conference on Radio and electrics (REV04), 2004, p. 387-390.

30. Viết chung. Structure and photoluminescence of Co-doped ZnO thin film by r.f. magnetron sputtering. 9th Vietnam conference on Radio and electrics (REV04), 2004, p. 401-404.

31. Viết chung. Role of defects in tuning ferromagnetism in diluted magnetic oxide thin films. Physcal Review B 72 (2005) 045336.

32. Viết chung. Room temperature ferromagnetism in laser ablated Ni-doped In2O3 thin films. Applied Physics Letters 87, (2005) 102505.

33. Viết chung. Magnetizm in Ni-doped SnO2 thin films. J. Phys. Condens. Matter 17 (2005) 6533-6538.

34. Viết chung. Co-doped In2O3 thin films: room temperature ferromagnets. Accepted JMMM (2005).

35. Viết chung. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới sự hình thành dây nano Bi2Te3. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần VI, 11/2005.

D. Hướng dẫn Thạc sĩ: 01 người

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Được nhận các giấy khen, bằng khen của ĐHQGHN về thành tích “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” và thành tích 5 năm “Mẹ đảm đang - con giỏi giang”.

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Trợ lý đào tạo sau đại học Khoa Vật lý.

- Uỷ viên ban chấp hành công đoàn Khoa Vật lý.

- Uỷ viên ban thanh tra Khoa Vật lý.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về con người, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Trần Thị Chung Toàn
» TS. Nguyễn Thị Liên Hương
» TS. Nguyễn My Hương
» TS. Phạm Thị Trâm
» TS. Nguyễn Việt Hương
» TS. Mai Thị Thanh Xuân
» TS. NguyễnThị Linh Yên
» TS. Tô Thị Thu Hương
» TS. Đặng Thị Lan
» TS. Trịnh Cẩm Lan
» TS. Võ Thị Thương Lan
» TS. Nguyễn Thị Loan
» TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
» TS. Lê Thiếu Ngân
» TS. Dương Hồng Anh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn