Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 22 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 987601
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Lê Thị Thu Thủy

Nơi công tác: Khoa Luật - ĐHQGHN

Họ và tên: Lê Thị Thu Thuỷ

Sinh ngày: 02 - 10 - 1970

Nguyên quán: Xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Nơi ở hiện nay: Phòng 9/B8 - Khu tập thể ĐHSP Hà Nội

Điện thoại: (Cq) 7541516; (Dđ) 0904397764

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Năm 1993: Tốt nghiệp Khoa Luật - ĐHTH Kisinhốp thuộc Cộng hoà Môn đôva (Liên Xô cũ)
 • Năm 1998: Tiến sỹ tại Trường ĐHTH Kisinhốp thuộc Cộng hoà Môn đôva (Liên Xô cũ).

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Pháp luật điều chỉnh các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng. Đề tài cấp trường, mã số 08/NCKH - KL(10/4/2001), nghiệm thu 3/2002. Chủ trì đề tài .
 2. Pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QL.O1.04; đã nghiệm thu tháng 12/2002. Chủ trì đề tài .
 3. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Đề tài khoa học cơ bản cấp ĐHQGHN, mã số CB.03.01, nghiệm thu tháng 8/2004. Chủ trì đề tài .
 4. Pháp luật về các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản - kinh nghiệm các nước và thực tiễn Việt Nam. Đề tài khoa học cấp đặc biệt ĐHQGHN, mã số QG.04.32, nghiệm thu tháng 12/2005. Chủ trì đề tài .

Ngoài ra còn tham gia hai đề tài cấp Bộ vào năm 2004 và 2005

B. Sách, giáo trình:

 1. Confetinta Stintifica Jubiliara, Moldavia National University, 1996 - Bài: "Những đặc điểm của pháp luật điều chỉnh hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam", tr. 227 -229.
 2. Anale Stiintifice Ale Universitatii De Stat Din Moldova - Seria "Stiinte socio - umane" (1997) - Bài "Bản chất pháp lý của hợp đồng tín dụng "; tr. 89 - 98.
 3. Giáo trình Luật tài chính - Chương: Pháp luật về tài chính doanh nghiệp - Khoa Luật - ĐHQGHN. Nxb ĐHQGHN, 2002.
 4. Đồng chủ biên sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay. Nxb Công an Nhân dân, tháng 8/2003.
 5. Sách chuyên khảo: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt nam. Nxb Tư pháp, 2004.
 6. Giáo trình Luật Ngân hàng. Khoa luật trực thuộc ĐHQGHN - Nxb ĐHQGHN, tháng 1/2005.
 7. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Chương IV: "Cho vay", Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đại học khoa học Huế - Trung tâm Đào tạo Từ xa. Nxb Công an Nhân dân, 2005.
 8. Giáo trình Luật tài chính Việt Nam - Chương IV: Pháp luật về tài chính doanh nghiệp. BGD&ĐT- Đại học khoa học Huế - Trung tâm Đào tạo Từ xa Nxb Công an Nhân dân, 2005.

C. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. Đối tượng của tín dụng ngân hàng và khách thể của quan hệ tín dụng. Tạp chí Pháp luật và đời sống, Môn đôva, số 3/1997.
 2. Hình thức tổ chức Sở giao dịch chứng khoán ở một số nước trên thế giới. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 8/2000.
 3. Chính sách hải quan Việt Nam trước xu thế đổi mới và hội nhập. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2001.
 4. Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thành công và hướng phát triển trong tiến trình đổi mới và hội nhập. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số đặc san 2, tháng 11/2001.
 5. Chứng khoán và cách phân loại. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1/2002.
 6. Bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 3/2002.
 7. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng. Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật, số 3/2002.
 8. Pháp luật về cầm cố tài sản vay vốn ngân hàng. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11/2002.
 9. Bản chất pháp lý của hợp đồng tín dụng ngân hàng. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 12/2002.
 10. Đổi mới phương pháp dạy học chuyên đề ở cao học hiện nay. Hội thảo Khoa học cấp Khoa “Về đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học pháp lý chuyên ngành trong những năm đầu thế kỷ 21”, tháng 12/2002.
 11. Một số vấn đề liên quan đến quyền bình đẳng nam nữ trong pháp luật đất đai ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học nữ lần VIII. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, tháng 8/2003, tr. 553-559.
 12. Pháp luật thuế - một số hạn chế. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2003.
 13. Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh tế. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2/2004, tr. 46-52.
 14. Hoàn thiện Luật các tổ chức tín dụng. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2004, tr. 70-76.
 15. Góp ý vào dự án Luật điện lực. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5/2004, tr. 43-47.
 16. Thế chấp quyền sử dụng đất trong vay vốn ngân hàng: những vướng mắc cần được tháo gỡ. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2004.
 17. Vị trí pháp lý của Trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt nam. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 6/2004), tr. 32-37.
 18. Loại hình tổ chức tín dụng hợp tác và vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng. Tạp chí: Kiểm sát, số 6/2004, tr. 33-37.
 19. Tài sản cầm cố vay vốn ngân hàng. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2004.
 20. Rửa tiền và pháp luật về chống rửa tiền ở Việt nam. Tạp chí Kiểm sát, số 11/2004.
 21. Hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán - nhu cầu và giải pháp. Hội nghị Khoa học nữ lần IX. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, tháng 11/2004.
 22. Định hướng hoàn thiện pháp luật về môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học Kinh tế – Luật, ĐHQGHN, N03/2005, tr. 24.
 23. Quản trị, điều hành ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo "Quản trị công ty - kinh nghiệm của Đức và Việt Nam", Khoa Luật - ĐHQGHN 24/12/2005.

Ngoài ra, còn tham gia viết bài cho các Hội thảo được tổ chức tại các cơ sở đào tạo luật, cũng như các Bộ, ngành.

D. Hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ:

 • Số lượng Thạc sĩ hướng dẫn: 20 người
 • Số lượng Tiến sĩ hướng dẫn: 01 người

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

 • Bằng khen của ĐHQGHN về thành tích xuất sắc trong NCKH (2004).

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Nguyễn Viết Triều Tiên
» TS. Đinh Thị Thu Huyền
» TS. Cao Thị Thanh Hương
» TS. Ngô Thu Hương
» TS. Trần Thị Chung Toàn
» TS. Nguyễn Thị Liên Hương
» TS. Nguyễn My Hương
» TS. Phạm Thị Trâm
» TS. Nguyễn Việt Hương
» TS. Mai Thị Thanh Xuân
» TS. NguyễnThị Linh Yên
» TS. Tô Thị Thu Hương
» TS. Đặng Thị Lan
» TS. Trịnh Cẩm Lan
» TS. Võ Thị Thương Lan
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn