Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2024    Số người truy cập: 1021621
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Trần Thị Hồng

Phó Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN.

Họ và tên: Trần Thị Hồng

Sinh ngày: 30 - 8 - 1964

Nguyên quán: Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Nơi ở hiện nay: Ngách 342/59 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (Cq): 5583001;(Nr): 5588441

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1986, tốt nghiệp trường ĐHTH Hà Nội, thuộc ngành Hoá, chuyên ngành Hoá Phân tích.

- Năm 1995, Thạc sĩ tại trường ĐH KHTN ngành Hoá, chuyên ngành Hoá Phân tích.

- Năm 2001, Tiến sĩ tại trường ĐH KHTN ngành Hoá, chuyên ngành Hoá Phân tích.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Phân tích hàm lượng oxyt sắt trong công nghệ xử lý quặng sắt Trại Cau. Đề tài cấp Trung tâm ứng dụng Vật lý-Viện Khoa học Việt Nam, (1987-1989).

2. Phân tích cặn sắt các trạm cung cấp nước phục vụ công nghệ xử lý nước và chế biến cặn sắt. Đề tài cấp Trung tâm ứng dụng Vật lý-Viện Khoa học Việt Nam, (1987-1989).

3. Nghiên cứu chế thử phân bón tổng hợp NPK. Đề tài cấp Trung tâm Công nghệ Hoá học, (1989-1992).

4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất keo tụ làm trong nước PACN-95. Đề tài cấp Trung tâm KHTN và CNQG, (1996-1997).

5. Nghiên cứu chế phẩm vi sinh BIO WC xử lý cầu tiêu và rác thải. Liên hiệp KH-SX Công nghệ Hoá học, (1996-1997).

6. Nghiên cứu động học và cơ chế xúc tác parapin. Đề tài cấp Bộ KHCN, (2001-2003).

7. Nghiên cứu chiết tách và tính chất của carrageenan từ rong đỏ (Rhodophyta) vùng biển Việt Nam. Đề tài cấp Trung tâm KHTN và CNQG, (2002-2003).

8. Nghiên cứu phương pháp xác định trọng lượng phân tử polysaccharide chiết tách từ rong biển Việt Nam. Đề tài cấp Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, 2002.

9. Nghiên cứu xác định dạng carrageenan chiết tách từ rong đỏ Việt Nam. Đề tài cấp Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, 2003.

10. Nghiên cứu quy trình công nghệ tách carrageenan từ rong đỏ Việt Nam, xác định các tính chất hoá lý, cấu trúc và ứng dụng carrageenan. Đề tài cấp Bộ KHCN, (2003-2004).

11. Nghiên cứu thu thập, xử lý số liệu một số sản phẩm khoa học công nghệ. Đề tài cấp trường ĐH KHTN, 2004.

12. Nghiên cứu khai thác các phương pháp phân tích Hoá - Lý hiện đại. Đề tài cấp ĐHQGHN, 2005.

B. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. Giáo trình phân tích nước. Nxb Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 2004.

C. Bài viết/ báo cáo khoa học:

1. Viết chung. Sử dụng chitosan làm chất trợ keo tụ để xử lý độ đục, độ màu của nước, nước thải. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, 1995, tr. 131-134.

2. Viết chung. Sử dụng axit silic hoạt hoá làm chất trợ keo tụ kết hợp với phèn nhôm trong quá trình xử lý nước và nước thải. Tạp chí Hoá học, T.34, 1996, tr. 13-16.

3. Viết chung. Kết quả bước đầu ứng dụng chất keo tụ PACN-95 để xử lý nước rửa bể lọc ở một số nhà máy nước của thành phố Hà Nội. Hội thảo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, 1996, tr. 50-52.

4. Viết chung. Mô hình hoá quá trình sử dụng chất trợ keo tụ để xử lý các hợp chất hữu cơ thông qua độ màu của nước và nước thải. Tạp chí Hoá học T.35, 1997, tr. 57-60.

5. Viết chung. Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chất keo tụ mới PACN-95 để xử lý nước mặt làm nước sinh hoạt. Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị Khoa học toàn quốc lần II, Hội Kỹ thuật công nghệ Hoá học, 1997, tr. 200-210.

6. Viết chung. Sử dụng chitosan làm chất trợ keo tụ kết hợp với phèn nhôm trong quá trình xử lý nước. Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị Khoa học toàn quốc lần II, Hội Kỹ thuật công nghệ Hoá học, 1997, tr. 237-240.

7. Viết chung. Một số kết quả ứng dụng một loại chất keo tụ mới trong xử lý nước sông Hồng. Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị Khoa học toàn quốc lần II, Hội Kỹ thuật công nghệ Hoá học, 1997, tr. 241-245.

8. Viết chung. Quản lý chất thải bệnh viện. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học toàn quốc lần 3, Hội Hoá học Việt Nam, 1998, tr. 525-532.

9. Viết chung. Nghiên cứu ảnh hưởng của thứ tự đưa chất keo tụ và chất trợ keo tụ đến chất lượng nước sau xử lý. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần 3, Hội Hoá học Việt Nam, 1998, tr. 609-611.

10. Viết chung. Xây dựng dự án chất thải cho các bệnh viện trọng điểm trong toàn quốc. Tuyển tập toàn văn báo cáo khoa Học hoá học và Công nghệ hoá học với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, Ban chỉ đạo quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường - Trung tâm KHTN và CNQG, tr. 19-26.

11. Viết chung. Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt anion bằng phương pháp phân tích trắc quang. Tạp chí Hoá học, T.37, số 3/1999, tr. 76-79.

12. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng của chất hoạt động bề mặt anion (LAS) với thuốc thử brian lục. Tạp chí phân tích Hoá, Lý, Sinh học, T.4, số 4/1999, tr. 4-6.

13. Viết chung. Một số kết quả phân tích chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sunfonic axit mạch thẳng (LAS) trong nước mặt một số sông hồ tại Hà Nội. Tạp chí Công nghiệp Hoá chất, số 1/2000, tr. 26-27.

14. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng của chất hoạt động bề mặt anion với thuốc thử rodamin B. Tạp chí Hoá học, T.38, số 1/2000, tr. 68-71.

15. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng của chất hoạt động bề mặt anion (LAS) với thuốc thử fucsin bazơ. Tạp chí phân tích Hoá, Lý, Sinh học, T.5, số 2/ 2000, tr. 33-36.

16. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng của chất hoạt động bề mặt anion (LAS) với thuốc thử fucsin bazơ trong pha hữu cơ là diclometan. Tạp chí Hoá học, T.38, số 2/2000, tr. 53-56.

17. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng của chất hoạt động bề mặt anion (LAS) với thuốc thử fucsin bazơ trong pha hữu cơ là dicloêtan. Tuyển tập công trình nghiên cứu. Hội nghị Khoa học phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt nam lần I, Hà Nội, 26/9/2000, tr. 240-244.

18. Viết chung. Một số kết quả phân tích chất hoạt động bề mặt anion trong một số mẫu nước sông hồ tại Hà Nội. Tuyển tập công trình khoa học. Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, 2001, tr. 127-130.

19. Viết chung. Nghiên cứu chiết, tách và tính chất hoá lý của carrageenans - polysaccharide từ rong biển Việt Nam. Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học năm 2001. Viện Hoá học, 2001, tr. 165-171.

20. Viết chung. Sản xuất carrageenans và algenate từ rong biển. Tạp chí Công nghiệp Hoá chất, số 6/2002, tr. 22-23.

21. Viết chung. Carrageenan - một sản phẩm mới. Tạp chí Công nghiệp Hoá chất, số 8/2002, tr.30.

22. Viết chung. Nghiên cứu chiết, tách và tính chất của polysaccharide từ rong đỏ (RHODOPHYTA) Eucheuma Genlatina. Tạp chí Hoá học & ứng dụng, số 8/2002, tr. 23-28.

23. Nghiên cứu chiết liên hợp ion LAS - fucsin bazơ bằng dung môi hỗn hợp diclometan-clorofom. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T. 8, số 2/2003, tr. 35 - 38.

24. Viết chung. Nghiên cứu công nghệ chiết tách carrageenan từ rong đỏ Việt Nam. Tạp chí Khoa học - Công nghệ.T. 41, số 5/2003, tr. 6-11.

25. Viết chung. Nghiên cứu carrageenan từ rong hồng vân encheuma genlattina vùng biển Việt Nam. Nghiên cứu khả năng khai thác và sử dụng nguồn dược liệu biển Việt Nam, 2003, tr. 179-197.

26. Xác định khối lượng mol trung bình của carrageenan chiết tách từ rong biển Việt Nam. Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T. 10, số 2/2005, tr. 57-60.

27. Viết chung. Phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp chiết trắc quang với thuốc thử fusin bazơ. Tạp chí Hoá học, T. 43 (5A), 2005, tr. 169-172.

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Danh hiệu Lao động giỏi hàng năm.

- Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Trung tâm KHTN&CNQG (nay là Viện KH&CN Việt Nam).

- Danh hiệu "Giỏi việc Trường, đảm việc nhà", trường ĐH KHTN.

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Phó Trưởng phòng Khoa học-Công nghệ, trường ĐH KHTN - ĐHQGHN.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Trần Thị Thu Thủy
» TS. Đỗ Thị Hòa Hới
» TS. Lê Thị Thu Thủy
» TS. Nguyễn Viết Triều Tiên
» TS. Đinh Thị Thu Huyền
» TS. Cao Thị Thanh Hương
» TS. Ngô Thu Hương
» TS. Trần Thị Chung Toàn
» TS. Nguyễn Thị Liên Hương
» TS. Nguyễn My Hương
» TS. Phạm Thị Trâm
» TS. Nguyễn Việt Hương
» TS. Mai Thị Thanh Xuân
» TS. NguyễnThị Linh Yên
» TS. Tô Thị Thu Hương
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn