Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 20 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 984634
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Tạ Thị Thảo

Nơi công tác: Bộ môn Hoá phân tích, Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

 

Họ và tên: Tạ Thị Thảo

Sinh ngày: 08 - 12 - 1973

Nguyên quán: Bái Sơn - Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hoá

Nơi ở hiện nay: Tổ 20 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: (Cq) 8261856; (Nr) 8553593

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

* Năm1993, Tốt nghiệp tại khoa Hoá học Trường ĐHTH Hà Nội.

* Năm1999, Tiến sĩ tại Khoa Hoá học - Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu phương pháp động học trắc quang xác định asen trong nước ngầm. Đề tài cấp trường ĐH KHTN, mã số TN 02-15, tháng1/2002- tháng 12/2002. Chủ trì đề tài.

Tham gia một đề tài cấp bộ: Bộ khoa học và công nghệ, mã số 540304, 2005.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học

* Tháng 12/2005, Hội nghị khoa học và phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần II, Hà Nội.

* Tháng 9/2005, Anual Conference of Japan Society of Civil Engineers (JSCE), Tokyo, Japan.

* Tháng 10/2003, Hội nghị Hoá học toàn quốc lần IV tại Hà Nội.

* Tháng 11/2000, Hội nghị khoa học và phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần I tại Hà Nội.

* Tháng 10/1998: Hội nghị hoá học toàn quốc lần IV tại Hà Nội.

C. Sách, giáo trình:

 1. Viết chung. Giáo trình: Thực tập Hoá phân tích. Trường ĐH KHTN, 2004.
 2. Viết chung. Giáo trình: Thống kê trong Hoá phân tích. Trường ĐH KHTN, 2005.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. Viết chung. Using leuco crystal violet as a spectrophotometric reagent for the determination of inorganic arsenic in water samples after hydride generation. Submitted in 231st American Chemical society (ACS) National meeting, March, 26-30, 2006, Atlanta, Georgia.
 2. Viết chung. Spectrophotometric methods for the determination of trace arsenic after hydride generation in Hanoi ground water. Submitted in 231st American Chemical society (ACS) National meeting, march, 26-30, 2006, Atlanta, Georgia.
 3. Viết chung. Nghiên cứu và xây dựng qui trình xác định tổng hàm lượng asen vô cơ trong nước bằng phương pháp xanh molipđen. Tuyển tập các công trình khoa học - Hội nghị khoa học phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần II, tháng 12/2005, tr. 1-7.
 4. Viết chung. Nghiên cứu xác định lượng vết Hg dựa trên tác dụng ức chế enzym ureaza trong phản ứng thuỷ phân urê. Tuyển tập các công trình khoa học - Hội nghị khoa học phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần II, tháng 12/2005, tr. 94-100.
 5. Viết chung. Đo quang xác định asen sau khi hấp thụ asin bằng hỗn hợp AgNO3- HNO3- PVA- C2H5OH. Tạp chí phân tích hoá, Lý và Sinh học, Tập 10, số 4/2005, tr. 46-52.
 6. Viết chung. Xác định lượng vết Hg(II) trong nước bằng phương pháp động học xúc tác. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, KHTN & CN. T. XX. Số 1PT, 2004, tr. 174-178.
 7. Viết chung. Heavy metal contents in roadside deposit and their comparison with soil matter collected at street water inlets. Anual Conference of Japan Society of Civil Engineers (JSCE), 2004, 59-VII-008.
 8. Viết chung. Phương pháp động học xúc tác xác định lượng vết Mangan dựa trên tác dụng xúc tác của Mn(II) đối với phản ứng chỉ thị giữa KIO4 và Fe2+-o-phenantrolin trong môi trường axit. Báo cáo tóm tắt, hội nghị Hoá học toàn quốc lần IV, tháng 10/2003, tr. 215.
 9. Viết chung. Nghiên cứu phương pháp động học xúc tác xác định lượng vết asen dựa trên tác dụng hoạt hoá của As(III) đối với phản ứng giữa K2Cr2O7 và Fe2+- o- phenantrolin trong môi trường axit. Tạp chí Hoá, Lý và Sinh học, T8, 4/2003, tr. 11-15.
 10. Viết chung. Mô hình hoá phương pháp động học xúc tác trên hệ FIA. Tuyển tập báo cáo, hội nghị Hoá học toàn quốc lần III, tháng 10/1998, tập 2, tr. 1-5.
 11. Viết chung. Xác định đồng thời Mo và W bằng phương pháp động học xúc tác trắc quang. Tạp chí Hoá, Lý và Sinh học, T3, tháng 2/1998, tr. 1-5.
 12. Viết chung. Phương pháp động học xúc tác xác định vi lượng Mo trong một số mẫu thực tế trên hệ FIA. Tạp chí Hoá, Lý và Sinh học. T3, 1, 1998. tr. 24-28.
 13. Viết chung. Xác định vi lượng Mo trong các loại cây họ đậu bằng phương pháp động học xúc tác. Tuyển tập các công trình khoa học - ngành Hoá học- ĐHQGHN, tháng 4/1998, tr. 33-37.
 14. Viết chung. Phương pháp động học xúc tác xác định vi lượng vanađi dựa trên phản ứng oxi hoá anilin sunfat bằng natri bromat. Tạp chí Hoá, Lý và Sinh học.T1, 3+4,1996, tr. 9-14.
 15. Viết chung. Phương pháp động học xúc tác xác định vi lượng Re trong các mẫu khoáng vật. Tạp chí Hoá, Lý và Sinh học. T1,1+2, 1996, tr. 9-14.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 01 người

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

* Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN (2000).

* Gương mặt trẻ tiêu biểu thanh niên Hà Nội trong phong trào thanh niên tình nguyện và yêu nước (2002).

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Vũ Phương Thảo
» TS. Hoàng Anh Thi
» TS. Đinh Thị Kim Thoa
» TS. Lê Thị Tuyết Hạnh
» TS. Nguyễn Thị Hiền
» TS. Lê Thị Hoài Thu
» TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
» TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
» PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
» TS. Trần Thị Hồng
» TS. Trần Thị Thu Thủy
» TS. Đỗ Thị Hòa Hới
» TS. Lê Thị Thu Thủy
» TS. Nguyễn Viết Triều Tiên
» TS. Đinh Thị Thu Huyền
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn