Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981477
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Đỗ Thị Châu

Tổ trưởng tổ Tâm lý, Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Họ và tên: Đỗ Thị Châu

Sinh ngày: 03 - 01 - 1958

Nguyên quán: Quảng Nam - Đà Nẵng

Chỗ ở hiện nay: Số nhà 18, ngách 4/26, tập thể Văn phòng Chính phủ, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (Nr) 85205961.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 1983, Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Lênin, Matxcơva, Liên Xô (cũ).

Năm 1999, Tiến sĩ tại trường ĐHNN Hà Nội - ĐHQGHN.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức nghiên cứu Khoa học - một trong những tiêu chí của việc đánh giá chất lượng đào tạo Đại học. Đề tài cấp trường, mã số N.99-31, nghiệm thu tháng 6/2000. Chủ trì đề tài.

2. Nghiên cứu kĩ năng đọc thầm tiếng Anh của học sinh Trung học cơ sở. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QN-01-09, nghiệm thu tháng 7/2002. Chủ trì đề tài.

3. Nâng cao chất lượng dạy môn Tâm lý học cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN bằng phương pháp mô hình hoá coá sử dụng phương tiện overhead. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QN-03-12, nghiệm thu tháng 10/2004. Chủ trì đề tài.

Tham gia 02 đề tài cấp ĐHQGHN (mã số: B.91-32-08, QG.09.03) và 01 đề tài cấp Bộ (mã số: B-2004-75-III).

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

- Ngày 15/11/2002, Hội thảo khoa học Quốc tế: “Giáo dục Ngoại ngữ - hội nhập và phát triển”, trường ĐHNN - ĐHQGHN.

- Tháng 3/2005, Hội thảo khoa học Quốc tế: “Giáo dục Ngoại ngữ - chất lượng và đánh giá”, ĐHQGHN.

- Tháng 10/1995, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Thành tựu nghiêm cứu, giảng dạy, ứng dụng tâm lý học và Giáo dục học năm 1990 -1995”, Hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

- Ngày 27-29/4/2000, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo”, tại Cửa Lò.

- Ngày 10-11/5/2000, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Nâng cao chất lượng đào tạo toàn Quốc lần nhất”, ĐHQGHN.

- Tháng 1/2001, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỉ đầu thế kỉ XXI”, trường ĐHNN - ĐHQGHN.

- Ngày 16-17/5/2001, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chính quy đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội”, trường ĐHNN - ĐHQGHN.

- Năm 2002, Hội thảo Quốc gia: “Phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo trong các trường Đại học và Cao Đẳng Việt Nam hiện nay”, trường Sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh..

- Tháng 5/2003, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Nâng cao chất lượng đào tạo toàn Quốc lần IV”, trường ĐH Sư phạm HN.

- Năm 2002, Hội nghị khoa học: “Các nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội lần II”, ĐHQGHN tổ chức.

- Năm 2004, Hội thảo: “Ngữ học Trẻ - Xuân 2004”, Đại học Đà Lạt tổ chức tại TP. Đà Lạt.

- Năm 2004, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đào tạo giáo viên ngoại ngữ chất lượng cao - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức tại Hà Nội.

- Ngày 19-20/8/2005, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Chuẩn đánh giá và công cụ đo chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ”, Đại học Đà Nẵng và ĐHQGHN đồng tổ chức tại TP Đà Nẵng.

- Từ 1997 - 2005, Hội nghị khoa học cán bộ nữ ĐHQGHN lần II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

- Tháng 6/2000, Hội nghị khoa học: “Kiểm tra- đánh giá môn học theo quy trình đào tạo mới”, trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức.

- Tháng 10/2004, Hội nghị khoa học lần 25 trường ĐHNN - ĐHQGHN.

- Từ 1980 - nay, Hội nghị khoa học trường tổ chức hàng năm tại trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (nay là trường ĐHNN - ĐHQGHN).

- Từ 1999 - nay, Hội nghị khoa học sinh viên trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức hàng năm.

C. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. 300 tình huống giao tiếp sư phạm. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

2. Tình huống tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Một số kết quả điều tra về tình hình hứng thú học tập ngoại ngữ của sinh viên năm thứ hai trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Tạp chí ĐH & GDCN, số 4/1993, tr.26-27.

2. Một số vấn đề kiểm tra - đánh giá tri thức của sinh viên Đại học Sư phạm Ngoại ngữ trong quá trình nghiên cứu môn Tâm lý học. Tạp chí ĐH & GDCN, số 12/1993, tr.24-25.

3. Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến quá trình dạy và học tiếng nước ngoài. Tạp chí ĐH & GDCN, số 6/1994, tr.28-29.

4. Bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm kĩ năng nghiên cứu khoa học. Tạp chí ĐH & GDCN số 3/1995, tr.23, 31.

5. Về hứng thú đọc hiểu tiếng nước ngoài của học sinh PTTHCS. Tạp chí ĐH & GDCN, số 4/1995, tr.23-24.

6. Tìm hiểu xu hướng sư phạm của thanh niên trong tình hình đổi mới kinh tế - xã hội. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 8/1995, tr.15-17.

7. Mấy vấn đề về đọc hiểu tiếng nước ngoài. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 1/1996, tr.14-15.

8. Trò chơi trong dạy học tiếng nước ngoài. Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 5/1996, tr.19, 24.

9. Về nguyên nhân hứng thú đọc hiểu tiếng nước ngoài của học sinh PTTHCS. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 6/ 1996, tr. 23-24.

10. Quan hệ giữa ngữ nghĩa và sự thông hiểu trong đọc hiểu tiếng nước ngoài. Tạp chí ĐH & GDCN, số 8/1996, tr. 15, 17.

11. Lỗi đọc hiểu tiếng nước ngoài dưới góc độ Tâm lý học. Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 11/1996, tr. 22-28.

12. Về vấn đề dự đoán trong đọc hiểu tiếng nước ngoài. Nội san Ngoại ngữ, trường ĐHNN - ĐHQGHN, số 4/1996, tr. 22-23.

13. Về khả năng liên kết ngữ nghĩa trong đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 6. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 4/ 1997, tr. 25-27.

14. Tốc độ đọc và sự thông hiểu bài đọc tiếng Anh của học sinh lớp 6. Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 2/1997, tr. 15-17.

15. Những vấn đề chung về sự thông hiểu bài đọc tiếng nước ngoài. Tạp chí ĐH & GDCN, số 6/1997, tr.13-15.

16. Tốc độ đọc và sự thông hiểu bài đọc ngoại ngữ. Nội san Ngoại ngữ, trường ĐHNN - ĐHQGHN.

17. Về sự nhận biết từ trong đọc - hiểu ngoại ngữ. Nội san Ngoại ngữ, trường ĐHNN - ĐHQGHN, số 6/1997, tr. 12-14.

18. Về khả năng dự đoán từ trong đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 6. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 10/1997, tr. 21, 23.

19. Về vấn đề hình thành và phát triển kĩ xảo và kĩ năng lời nói tiếng nước ngoài. Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 01/1998, tr. 24-26.

20. Về khả năng tự kiểm tra - đánh giá kết quả đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 6. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 9/1998, tr. 23-24.

21. Những lý luận chung về đọc hiểu. Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 5/1998, tr. 22-23, 27.

22. Sự phân loại lỗi đọc hiểu. Tạp chí ĐH & GDCN, số 12/1998, tr. 10-12.

23. Về kỹ năng nhận biết từ của học sinh lớp 6. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 322 (số chuyên đề), quý I/1999, tr. 22-23.

24. Kỹ năng lời nói trong tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài. Tạp chí ĐH & GDCN, số 01/2000, tr. 19, 28.

25. Khái niệm hứng thú và những yêu cầu trong dạy học ngoại ngữ. Tạp chí ĐH & GDCN số 5/2000, tr.25-27, 32.

26. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Đại học. Tạp chí Giáo dục, số 4, tháng 5/2001, tr. 21-23.

27. Về khái niệm thông hiểu lời nói trong tâm lý ngôn ngữ học. Tạp chí Giáo dục, số 14, tháng 10/2001, tr. 16-17.

28. Rèn luyện kỹ năng tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên đáp ứng nhu cầu đào tạo mới. Tạp chí Giáo dục, số 26, tháng 3/2002, tr.23-25.

29. Đổi mới phương pháp dạy học môn tâm lý học theo hướng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. Tạp chí Giáo dục, số 38, tháng 8/2002, tr. 20-23.

30. Về khái niệm đọc hiểu ngôn ngữ. Tạp chí Giáo dục, số 80, tháng 3/2004, tr. 22-23, 26.

31. Nghiên cứu khoa học góp phần đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học. Tạp chí Giáo dục, số 96, tháng 9/2004, tr. 25-26 và 4.

32. Về tốc độ đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 6 ở một số trường THCS Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số 102 (số chuyên đề) quý IV/2004, tr. 35-36, 27.

33. Vấn đề đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số 109, tháng 3/2005, tr. 43-44, 40.

34. Một số nguyên tắc dạy đọc hiểu tiếng Anh dưới góc độ tâm lý – ngôn ngữ học. Tạp chí Giáo dục, số 119, tháng 8/2005, tr. 31-32.

35. Đánh giá của sinh viên về việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và kỹ năng tự tổ chức hoạt động tự học tập của bản thân. Báo cáo tham gia Hội thảo Quốc tế do ĐHQGHN tổ chức tháng 3/2005. Trong sách Giáo dục đại học – chất lượng và đánh giá. Nxb ĐHQGHN, 2005, tr. 290-302.

36. Về kỹ năng tự tổ chức hoạt động học tập của sinh viên năm thứ ba trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Trong kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Thành tựu nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng Tâm lý học và Giáo dục học 1990-1995”, Hà Nội, tháng 10/1995.

37. Về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 6 khi đọc thầm. Trong kỷ yếu Hội nghị KH cán bộ nữ của ĐHQGHN lần IV tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/10/1999.

38. Về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Đại học theo hướng tích cực trên quan điểm của Tâm lý học Phát triển. Trong kỷ yếu Hội nghị KH năm học 1998-1999, tập III: Các môn lý thuyết dạy bằng tiếng Việt, do trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức, 1999, tr. 5-11.

39. Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên - một vấn đề cấp bách trong công cuộc đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay. Trong kỷ yếu Hội nghị khoa học năm học 1999-2000: Kiểm tra - đánh giá môn học theo quy trình đào tạo mới, do trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức, tháng 6/2000, tr. 17-22.

40. Đổi mới phương pháp dạy học - một trong những biên pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Đại học. Trong kỷ yếu Hội thảo KH Quốc gia: Nâng cao chất lượng đào tạo toàn Quốc, lần I, Hà Nội, ngày 10-11/5/2000.

41. Dạy học “giải quyết vấn đề” kết hợp với các phương tiện hiện đại trong việc đổi mới phương phát dạy học theo hướng tích cực trên quản điểm của Tâm lý học Phát triển nhằm nâng cao chất lượng ở bậc Đại học. Trong kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ nữ ĐHQGHN lần V, Hà Nội, 26/10/2000, tr. 122-130.

42. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngoại ngữ trong sự nghiệp Công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trong kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỷ đầu thế kỷ XX, Hà Nội, tháng 1/2001, (tr. 164-166).

43. Phát huy tính tích cực học tập là một biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chính quy. Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chính quy đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội, ngày 16-17/5/2001, tr. 10-13.

44. Tìm hiểu khái niệm tình cảm đạo đức qua tục ngữ, ca dao Việt Nam. Trong kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ năm học 2002 - 2003 do Công đoàn trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức tại Hà Nội, tháng 10/2002, tr. 13-19.

45. Về vấn đề đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông phục vụ cho sự phát triển đất nước và hội nhập thế giới. Trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Giáo dục ngoại ngữ - hội nhập và phát triển”, Hà Nội, 2002, (tr. 174-179).

46. Về vấn đề bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông để phục vụ đổi mới giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông. Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức 12/2004, Nxb ĐHQGHN, tr. 51-60.

47. Sơ đồ hoá tài liệu dạy học như là một công cụ chủ yếu trong dạy học bằng máy overhead để nâng cao chất lượng đào tạo Đại học. Trong kỷ yếu Hội nghị Khoa học nữ ĐHQGHN lần IX, tháng 11/2004, tr. 307-316.

48. Đổi mới tổ chức xemina theo hướng vận dụng phương pháp “tình huống” để nâng cao chất lượng dạy học môn Tâm lý học. Trong kỷ yếu Hội nghị khoa học lần 25 trường ĐHNN - ĐHQGHN, tháng 10/2004, tr. 36-47.

49. Về vấn đề đánh giá hoạt động nghiên cứu Khoa học. Trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Chuẩn đánh giá và công cụ đo chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ”, trường ĐHNN - Đại học Đà Nẵng và trường ĐHNN - ĐHQGHN đồng tổ chức tại TP. Đà Nẵng, 19-20/8/2005, tr. 138-146.

50. Viết chung. Chuẩn đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Anh, trường ĐHNN - ĐHQGHN. Trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Chuẩn đánh giá và công cụ đo chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ”, trường ĐHNN - Đại học Đà Nẵng và trường ĐHNN - ĐHQGHN đồng tổ chức tại TP. Đà Nẵng, 19-20/8/2005, tr. 30-35.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 01 người.

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN: “Đã có thành tích trong nghiên cứu khoa học” năm học 1998-1999, 1999-2000.

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHNN - ĐHQGHN: “Đã có thành tích nghiên cứu khoa học” năm học 1999-2000, 2001-2002.

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHNN - ĐHQGHN: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm 2000-2005 ”.

- Giám đốc ĐHQGHN chứng nhận đạt danh hiệu: “Cán Bộ giảng dạy giỏi cấp cơ sở” 3 năm liền từ 1999-2003.

- Giám đốc ĐHQGHN chứng nhận đạt danh hiệu: “Cán Bộ giảng dạy giỏi cấp ĐHQGHN năm học 2003-2004”.

- Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chứng nhận đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 1995-2000.

- Ban thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội chứng nhận đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 1996-1998.

- Liên đoàn Lao động TP Hà Nội chứng nhận đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 2000-2003.

- Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN công nhận đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm 2000-2004.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Lâm Thị Mỹ Dung
» TS. Ngô Thị Thu Dung
» TS. Nguyễn Thị Bích Đào
» TS. Trần Thị Đệ
» TS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
» TS. Phan Bích Ngọc
» TS. Nguyễn Thị Nguyệt
» TS. Dương Thị Nụ
» TS. Đoàn Thị Minh Oanh
» TS. Phạm Thị Oanh
» TS. Nguyễn Thị Phương
» TS. Trần Thị Quý
» TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
» TS. Đặng Thị Sâm
» TS. Đặng Thị Sy
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn