Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981460
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS.TS Nguyễn Phương Nga

Nơi công tác: Trung tâm đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển giáo dục - ĐHQGHN.

Họ và tên: Nguyễn Phương Nga

Sinh ngày: 19 - 11 -1954

Nguyễn quán: Bình Định

Nơi ở hiện nay: 29A1, Tập thể Sở Giáo dục Hà Nội, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nơi công tác: Trung tâm đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển giáo dục.

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: (Cq) 7547625

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1997, Tốt nghiệp Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội.

- Năm 1992, Thạc sĩ tại trường Đại học Canberra, Úc.

- Năm 1997, Tiến sĩ tại trường Đại học Melbourne, Úc.

- Năm 2003, Phó giáo sư.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn học Mác-Lênin (bao gồm Triết học Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Lịch sử Đảng)­, (2002- 2003). Chủ trì đề tài.

2. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy Đại học và nghiên cứu Khoa học của Giảng viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG, (2002-2004). Đồng chủ trì đề tài.

3. Nghiên cứu mô hình sinh viên đánh giá hiệu quả Đào tạo của mỗi môn học trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài cấp cơ sở, (2003-2004). Chủ trì đề tài.

4. Thử nghiệm áp dụng Quy trình và mẫu phiếu sinh viên đánh giá hiệu quả đào tạo của môn học tại một số lớp trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài cấp cơ sở, (2003-2004). Chủ trì đề tài.

5. Ảnh hưởng hai mặt của hệ thống các chỉ số xếp hạng các trường Đại học nghiên cứu. Đề tài cấp ĐHQGHN, (2004-2005). Chủ trì đề tài.

Ngoài ra còn tham gia làm thư ký 01 đề tài độc lập cấp Nhà nước, (1999-2002).

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học:

- 2000-2001, Phối hợp với Ban Đào tạo - ĐHQGHN tổ chức Xêmina “Phương pháp dạy- học tích cực”.

- 2000-2001, Phối hợp với Ban Đào tạo, ĐHQGHN Hà Nội tổ chức Xêmina “Từ chất lượng của kế hoạch chiến lược đến chất lượng trong giáo dục Đại học”.

- 2000-2001, Phối hợp với Ban Đào tạo, ĐHQGHN Hà Nội tổ chức Hội thảo: “Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ không chuyên”.

- Năm 2000-2001, Tập huấn về “Quy trình đảm bảo chất lượng Đào tạo trong các trường Đại học tiên tiến của Mỹ” cho cán bộ lãnh đạo đại diện các ban chức năng, trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN.

- Tháng 3/2002, Tổ chức Xêmina tập huấn về công tác xây dựng cấu trúc đề thi tiếng Anh phần mềm quản lý dữ liệu đề thi tiếng Anh.

- Tháng 11/2003, Tổ chức Xêmina “Quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo” với sự tham gia báo cáo của TS. Barbara Britingham, Phó giám đốc Uỷ ban Giáo dục Đại học, Hiệp hội các Trường Đại học, Cao Đẳng và phổ thông khu vực New England, Hoa Kỳ.

- Tháng 3/2005, Tổ chức hội thảo Khoa học “Đánh giá chất lượng trong giáo dục Đại học”.

- Tháng 4/2005, Phối hợp với văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học” với sự tham gia thuyết trình của GS. Terry Mac Taggart, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.

- Tháng 8/2005, Phối hợp với văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về Đảm bảo chất lượng trong giáo dục Đại học.

Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước:

- Từ 22/2/2004 đến 26/2/2004, tham dự Hội thảo về Đảm bảo chất lượng Đào tạo các trường Đại học Asean lần 6.

- Từ 12/6/2004 đến 22/6/2004, tham dự Hội nghị thường niên của hiệp hội đánh giá Giáo dục Quốc tế tại Hoa Kỳ.

- Từ 22/6/2004 đến 25/6/2004, tham dự và báo cáo tại Hội thảo khu vực “Trao đổi thông tin về quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo bậc Đại học trong khu vực Asean” tại Thái Lan.

- Từ 27/8/2005 đến 2/9/2005, tham dự Hội nghị bàn tròn về Hợp tác Khu vực và Quốc tế trong giáo dục Đại học Manila, Philippines.

- Ngày 17-22/10/2005, tham dự hội thảo “Đảm bảo chất lượng trong giáo dục Đại học” tại Vương quốc Anh.

- Ngày 8, 9, 10/12/2005, tham dự Workshop “Đào tạo cán bộ kiểm định chất lượng của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á”.

- Bên cạnh đó tham dự và báo cáo tại nhiều cuộc Hội thảo, Hội nghị Khoa học được tổ chức trong nước.

C. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. Kiểm định chất lượng trong Giáo dục Đại học. Nxb ĐHQGHN.

2. Giáo dục Đại học: Chất lượng và đánh giá. Nxb ĐHQGHN.

D. Bài viết/ báo cáo khoa học

1. Nghiên cứu sơ bộ về các chỉ số hoạt động trong giáo dục Đại học Việt Nam. Bài phát biểu tại Hội nghị các trường Đại học phía Bắc ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 03/08/2001.

2. Viết chung. Trao đổi ý kiến về chất lượng Giáo dục Đại học. Tạp chí Giáo dục Đại học và chuyên nghiệp, số 10, tháng 10/1999.

3. Viết chung. Những mô hình quản lý chất lượng Giáo dục Đại học. Tạp chí Giáo dục Đại học và chuyên nghiệp, số 11, tháng 11/1999.

4. Thử nghiệm những chỉ số hoạt động của Giáo dục Đại học Việt Nam. Bài phát biểu tại Hội nghị các trường Đại học miền Trung Việt Nam, ngày 27/8/1999.

5. Viết chung. Tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục Đại học trên Thế giới. Tạp chí Giáo dục Đại học và chuyên nghiệp, số 12, tháng 12/1999.

6. Viết chung. Một đánh giá quan trọng của kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học Hoa Kỳ. Tạp chí Giáo dục Đại học và chuyên nghiệp, số 1, tháng 01/2000.

7. Những phát hiện cơ bản về những chỉ số thực hiện cùa sinh viên ở một số trường Đại học ở Việt Nam. Báo cáo tại Hội nghị các trường Đại học phía Nam, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 06/01/2000.

8. Viết chung. Đánh giá về tiêu chuẩn kiểm định giáo dục Đại học ở Australia và Thái Lan. Đánh giá giáo dục Đại học và dạy nghề, số 3, tháng 03/2000.

9. Những phát hiện cơ bản về các chỉ số thành tích học tập ở một số trường Đại học của Việt Nam. Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Đà Lạt, Việt Nam, tháng 04/2000.

10. Viết chung. Đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam. Tạp chí Giáo dục Đại học và chuyên nghiệp, số 5, tháng 5/2000.

11. Đánh giá thành tích học tập của sinh viên Đại học Việt Nam. Bài phát biểu ở Hội nghị Quốc gia về Cải tiến chất lượng Đào tạo ở Giáo dục Đại học ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10-11/5/2000.

12. Thiết kế câu hỏi khảo sát và thu thập số liệu và các phương pháp phân tích Đánh giá chất lượng Giáo dục Đại học. Bài phát biểu tại Hội thảo Đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường Đại học, ngày 01-02/11/2000.

13. Các tiêu chí đánh giá chất lượng Giáo dục Đại học Việt Nam. Báo cáo tại Hội thảo “Những nhà lãnh đạo chủ chốt của Bộ giáo dục và đào tạo của Việt Nam”, ngày 6/3/2001.

14. Tiêu chuẩn cho Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học ở Việt Nam. Bài phát biểu ở mạng lưới các trường Đại học ASEAN, Hội thảo đảm bảo chất lượng ở Kualalumpur, Malaysia, ngày 18-19/04/2001.

15. Quá trình hình thành và phát triển việc đánh giá giảng viên. Báo cáo tại Hội thảo Khoa học “Đánh giá chất lượng trong giáo dục Đại học”, 2005.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ:

Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ cho một số học viên cao học, nghiên cứu sinh trường ĐHNN-ĐHQGHN

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN (Năm học: 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004).

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN (1999, 2000, 2004).

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN giai đoạn 5 năm (2000-2005).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục.

- Phó bí thư Chi bộ Đảng Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN.

[100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» Sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thời kỳ
» PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
» PGS.TS. Đào Thị Thanh Lan
» PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
» GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
» GS.TS Hoàng Thị Châu
» TS. Phạm Thị Thật
» TS. Nguyễn Thị Bích Lộc
» PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nhân
» PGS.TS. Lê Viết Kim Ba
» PGS.TS Triệu Thị Nguyệt
» PGS.TS Nguyễn Thị Chính
» GS.TSKH Ngô Thị Thuận
» PGS.TS Vũ Thị Phụng
» PGS.TS Nguyễn Thị Quỳ
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn