Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 12 Tháng 12 Năm 2023    Số người truy cập: 904775
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
GS.TSKH Ngô Thị Thuận

Nơi công tác: Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

Họ và tên: Ngô Thị Thuận

Năm sinh : 14 – 01 – 1939.

Nguyên quán: Phú Hòa, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Nơi ở hiện nay: Nhà 10 - B15, 51 Cảm Hội - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (Nr) 9717172; (Dđ) 0903269772

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Năm 1962, tốt nghiệp ĐH Lomonoxop Matxcơva.
 • Năm 1966, Tiến sĩ hoá học, tại trường ĐHTH Hà Nội.
 • Năm 1987, Tiến sĩ khoa học tại Trường ĐHTH Lomonoxop, Matxcơva.
 • Năm 1980, được nhận học hàm Phó giáo sư.
 • Năm 1991, được nhận học hàm Giáo sư.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu tổng hợp phẩm màu vàng chanh thực phẩm cho nhà máy rượu Hà Nội. Đề tài cấp trường, (1967-1979). Chủ trì đề tài
 2. Tổng hợp một số chất thơm cho xí nghiệp Mỹ phẩm Hà Nội. Đề tài cấp trường, (1967-1979). Chủ trì đề tài.
 3. Nghiên cứu điều chế một số chất tuyển quặng. Đề tài cấp trường, (1967-1979). Chủ trì đề tài.
 4. Nghiên cứu thay xúc tác H2SO4 bằng đất sét trong phản ứng điều chế dầu chuối từ dầu fuzen. Đề tài cấp trường, (1967-1979). Chủ trì đề tài.
 5. Tổng hợp polime ngậm nước. Đề tài cấp Bộ Giáo dục - Đào tạo, mã số B91-05-08 (1991-1992). Chủ trì đề tài.
 6. Xây dựng qui trình công nghệ tách chiết, tổng hợp các màu thực phẩm. Đề tài cấp Nhà nước, KC.06.08 Số 96 - 52 - 002 / KQ, hồ sơ số 2406, (1990-1995). Chủ trì đề tài.
 7. Nghiên cứu khả năng xúc tác của sản phẩm ngưng kết trong phản ứng chuyển hóa hiđrocacbon. Đề tài cấp Nhà nước, KT.04.4.2.7, (1992-1993). Chủ trì đề tài.
 8. Nghiên cứu tổng hợp phụ gia chống mài mòn chịu áp trên cơ sở dầu thực vật. Đề tài cấp Nhà nước, KC.06.15, (1990-1995). Chủ trì đề tài.
 9. Chuyển hóa dầu thực vật nhằm tổng hợp phụ gia cho dầu mỡ bôi trơn. Đề tài cấp Nhà nước, (1990-1995).
 10. Nghiên cứu cơ chế đa phân tử (một loại cơ chế xúc tác mới) cho phản ứng chuyển hóa hiđrocacbon trên xúc tác nhômsilicat. Đề tài cấp Nhà nước, KT.04.4.2.09, (1994-1995). Chủ trì đề tài.
 11. Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc một số chất xúc tác có hoạt tính cao sử dụng cho công nghiệp dầu khí, xử lí và bảo vệ môi trường. Đề tài cấp Nhà nước, 5.4.1 (1996-1997). Chủ trì đề tài.
 12. Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc một số chất xúc tác có hoạt tính cao sử dụng cho công nghiệp dầu khí, xử lí và bảo vệ môi trường. Đề tài cấp Nhà nước, 5.4.1./98 (1998 - 1999). Chủ trì đề tài.
 13. Nghiên cứu một số phản ứng xúc tác chuyển hóa nguyên liệu dầu mỏ Việt nam thành sản phẩm hưũ ích cho nền kinh tế quốc dân. Mã số 5.4.1a /98, 2000. Chủ trì đề tài.
 14. Xúc tác trên cơ sở zeolit dùng để chuyển hóa các sản phẩm dầu mỏ. Mã số 55.04.01, (2001-2003).
 15. Tổng hợp, nghiên cứu các xúc tác có hoạt tính cao, các vật liệu xúc tác từ kim loại có cấu trúc nano dùng cho một số phản ứng tổng hợp hữu cơ và lọc hóa dầu. Mã số 55.11. 04, (2004-2005).

B. Sách, giáo trình:

 1. Chủ biên. Xúc tác trong hóa học Hữu cơ. Nxb ĐHTH Hà Nội. In roneo, 1963.
 2. Viết chung. Cơ sở lý thuyết Hóa học Hữu cơ. Tập I (Dịch từ tiếng Nga của tác giả Rêutôp O.A.). Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 1970.
 3. Viết chung giáo trình. Cơ sở lý thuyết Hóa học Hữu cơ. Tập II (Dịch từ tiếng Nga của tác giả Rêutôp O.A.). Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 1971.
 4. Viết chung. Hướng dẫn thực tập Hóa Hữu cơ. Nxb ĐHTH Hà Nội. In roneo, 1976.
 5. Viết chung. Hóa học Hữu cơ (Dịch từ tiếng Nga của tác giả Grandber I.I.). Nxb ĐHTH Hà Nội. In roneo, 1978.
 6. Viết chung. Tổng hợp Hóa học Hữu cơ (Dịch từ tiếng Nga). Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Tập I (1982), Tập II (1983), Tập III (1984).
 7. Viết chung. Câu hỏi và bài tập Hóa Hữu cơ (Dịch từ tiếng Nga của các tác giả Kost A.N., Sagitullin R.S., Terentjev A.P.). Nxb ĐH&THCN, Hà Nội, 1985.
 8. Viết chung. Thực hành Hóa Hữu cơ. Nxb ĐHTH Hà Nội, 1990.
 9. Viết chung. Bài tập Hóa Hữu cơ. Nxb ĐHTH Hà Nội. In vi tính, 1993.
 10. Viết chung. Thực hành hoá hữu cơ. Nxb ĐHQGHN, 1998.
 11. Hóa học Hữu cơ - Phần bài tập. Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1999 (tái bản 2003).

C. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. Viết chung. Using rare earth element oxides of in catalytic synthesis. Doklad Akad. Nauk. USSR, 157, N03 (1964), 643-645 (Russ.); [C.A. Vol.61,1964,. 9396e].
 2. Viết chung. Utilization of oxides of rare earth elements for catalytic synthesis. Preperation of esters in the presence of praseodymium oxide. Zh. Org. Khim.1, N010 (1965), 1771-1777 (Russ.); [C.A. Vol.64, 1965, 3342d].
 3. Viết chung. Use of rare earth oxides in catalytic synthesis. Vestn. Mosk. Univ. Ser. II, N03 (1967), 68-72 (Russ.); [C.A. Vol.67, 1967, 116513g].
 4. Viết chung. Catalytic conversions of cyclohexanol and butyl alcohols on praseodymium oxide. Zh. Fiz. Khim., 41, N010 (1967), 2663-2667 (Russ.); [C.A. Vol.68, 1968, 86764r].
 5. Viết chung. Ketonation of carboxylic acids in the presence of praseodymium oxide Zh. Fiz. Khim., 42, N06 (1968), 1372-1376 (Russ.); [C.A. Vol.69, 1968, 86282c].
 6. Nghiên cứu tính chất xúc tác của oxit prazeodim và oxit đisprozi trong phản ứng este hóa, phản ứng xeton hóa và phản ứng chuyển hóa các ancol. Tập san Hóa học, T.8, số.2 (1970), tr. 13-19.
 7. Viết chung. Phản ứng este hóa axit béo bằng các ancol béo trên đất sét Trúc Thôn (Hải Dương) và Tuyên Quang. Tập san Hóa học, T.9, No.4 1971), tr. 16-19.
 8. Viết chung. Điều chế đietyltoluamit trên xúc tác đất sét Trúc Thôn. Tập san Hóa học T.10, No.4 (1972), tr. 42-45.
 9. Viết chung. Nghiên cứu tính chất xúc tác của đất sét Việt Nam. Tập san Hóa học, T.12 , No.1 (1974), tr. 18-21.
 10. Viết chung. Ankyl hóa phenol và đồng đẳng của nó với sự có mặt của các xúc tác có tính axit. Tạp chí Hóa học, T.12 , No.3 (1974), tr. 40-45.
 11. Viết chung. Khả năng xúc tác của đất sét Việt Nam trong các phản ứng có tính chất loại nước. Thông báo Khoa học - Hóa học, Trường ĐHTH Hà Nội, T.3 (1975), tr. 133-138.
 12. Viết chung. Nghiên cứu khả năng xúc tác của crôm oxit và kẽm oxit trên đất sét Trúc thôn trong phản ứng đehiđro hoá etylbenzen. Tạp chí Hóa học, T.15, số 2 (1977), tr. 17.
 13. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng chuyển hoá toluen trên nhôm silicat. Tạp chí Hóa học, T.19, số 1 (1981), 16 - 19; [C.A. Vol.95, 1981, 97210r].
 14. Viết chung. Quá trình tăng hoạt tính xúc tác của ZnY trong các phản ứng etylbenzen Self-development of zinc-zeolite catalysts in ethylbenzene reactions. [C.A. Vol.96, 1982, 199181v].
 15. Viết chung. Activity and selectivity of ZnO/SiO2 catalyst in the conversion of ethylbenzene. Vestn. Mosk. Univ., Ser II, 23, N01 (1982), 6 (Russ.); (Dep VINITI, N0 977-81).
 16. Viết chung. Improvement in the activity of zinc-zeolite catalysts during ethylbenzene conversions. Vestn. Mosk. Univ., Ser II, 23, N02 (1982), 94 (Russ.); [C.A. Vol.97, 1982, 55378n].
 17. Viết chung. Effect of different condensation products on the development of a zinc-zeolite catalyst for polymolecular dehydrogenation of ethylbenzene. Vestn. Mosk. Univ., Ser II, 23, N03 (1982), 272 (Russ.); [C.A. Vol.97, 1982, 91478d].
 18. Viết chung. Role of condensation products in the development of zinc-zeolite catalysts during ethylbenzene conversions. Neftekhimiya, 23, N06 (1982), 754 (Russ.); [C.A. Vol.98, 1983, 89949k].
 19. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên zeolit Y trao đổi với ion Zn2+. Tạp chí Hóa học, T.20, No.2 (1982), 22-24; [C.A. Vol.98, 1983, 107809w].
 20. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng đồng phân hóa m-xilen trên xúc tác nhômsilicat. Tạp chí Hóa học, T.20, No.2 (1982), 13-15; [C.A. Vol.98, 1983, 143015t].
 21. Viết chung. Mechanism of development in the activity of zinc-zeolite catalysts during ethylbenzene conversions. Proceedings of 3th Soviet Union congress on mechanism of catalytic reactions. Novosibirsk, 1982.
 22. Viết chung. Vai trò của sự chuyển dịch và tích tụ các ion kẽm trong các sản phẩm ngưng kết làm tăng cường hoạt tính xúc tác trong quá trình chuyển hoá etylbenzen. Zh. Fiz. Khim., Vol. 57, No. 4, 1983, p. 922-928.
 23. Viết chung. nh hưởng của các sản phẩm ngưng kết lên các sản phẩm của phản ứng chuyển hoá etylbenzen trên xúc tác zeolit. Tạp chí Hóa học, T.21, số 1 (1983), 1-2; [C.A. Vol.99, 1983, 104864v].
 24. Viết chung. Effect of the ionic composition and modules of Y zeolites on their conversion of ethylbenzene to styrene. Zh. Fiz. Khim., 58, N09 (1984), 2291-2296 (Russ.).
 25. Viết chung. Role of polymolecular processes in the development of zinc-zeolit catalysts for formation of a -methylstyrene during cumene conversions. Vestn. Mosk. Univ., Ser II, 25, N01 (1984), 88-94 (Russ.); [C.A. Vol.101, 1984, 23046n].
 26. Viết chung. Về vai trò của nhôm trong quá trình chuyển hóa xúc tác etylbenzen. Tạp chí Hóa học, T.22, số 2 (1984), tr. 6-7.
 27. Viết chung. Effect of the nature of cations on the development of zinc-cadmium end calcium zeolite catalysts during ethylbenzene transformations. Vestn. Mosk. Univ., Ser II, 25, N05 (1984), 481- 484 (Russ.); [C.A. Vol.102, 1985, 23937x].
 28. Viết chung. Mechanism of the formation and structure of condensation products participating in the development of zinc-zeolite catalysts during dehydrogenation of alkylbenzenes. [C.A. Vol.102, 1985, 62588f].
 29. Viết chung. Xúc tác nhôm silicat được biến tính bằng ion cađimi trong phản ứng chuyển hóa toluen. Tạp chí Hóa học, T.22, số 2, tr. 11-13 (1984), [C.A. Vol.102, 1985, 203655q].
 30. Viết chung. Polymolecular disproportionation of hydrogen in the cyclohexene on a zinc-zeolite catalyst. Abstracts of Manuscripts Deposited in All-Union Institute of Scientific and Technical Information,(1985),N7308-B-85.
 31. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác nhômsilicat biến tính bằng ion kẽm. Báo cáo tại hội nghị khoa học Khoa Hoá trường ĐHTH Hà Nội, 1985.
 32. Viết chung. Dynamics of non-stationary polymolecular conversions of cyclohexene with accumulation of condensation products on the zinc-zeolite catalyst. Vestn. Mosk. Univ., Ser. II, 27, N05 (1986), 504-513 (Russ.).
 33. Viết chung. Transformation of 1-hexene in a nonsteady-state system with accumulation of the condensation products on a zinc-zeolite catalyst. Zh. Fiz. Khim., 61, N05 (1987), 1211-1216 (Russ.); [C.A. Vol.107, 1987, 235987n].
 34. Viết chung. Polymolecular disproportionation and de-hydrogen-ation of 1-hexene on a zin-zeolite catalyst. Vestn. Mosk. Univ., Ser II, 28, N06 (1987), 580-582 (Russ.); [C.A. Vol.109, 1988, 37464z].
 35. Viết chung. Formation of catalytic center for polymolecular disproportionation of 1-hexene. Zh. Fiz. Khim., 63, N02 (1989), tr. 339-345.
 36. Động lực học của quá trình đa phân tử không ổn định với sự tích tụ sản phẩm ngưng kết trên các chất xúc tác dị thể. Tạp chí Khoa học, trường ĐHTH Hà Nội (Phần Hóa học), số 4/1989, tr. 18-22
 37. Viết chung. Về nghiên cứu chế tạo Niken Ranay. Tạp chí Khoa học, trường ĐHTH Hà Nội (Phần Hóa học), số 4/1989, tr. 23-24.
 38. Các chất màu dùng trong thực phẩm . Tạp chí Khoa học, trường ĐHTH Hà Nội. Phần Hóa học, số 4/1989, tr. 25-27.
 39. Viết chung. Hoạt tính xúc tác của các muối kim loại chuyển tiếp và hiệu ứng tập thể của chúng trong quá trình oxi hóa ion sunfua bằng oxi phân tử. Thông báo khoa học của các trường Đại học - Chuyên đề Hóa học, 1990, tr. 46-52.
 40. Viết chung. Studies on the methylation of toluene by Nd-zeolite catalyst. Abstracts of International Conference on synthetic zeolite catalysts. Tbilixi, 1990.
 41. Viết chung. Hoạt tính xúc tác của các phức kim loại chuyển tiếp trên cơ sở nhựa ionit EDE-10P trong quá trình oxi hóa ion sunfua bằng oxi phân tử. Tạp chí Khoa học, trường ĐHTH Hà Nội, số 1/1991, tr. 25.
 42. Viết chung. Vai trò của dầu thực vật trong công nghiệp dầu mỡ bôi trơn. Tạp chí Công nghiệp nặng, số 3/1993, tr. 13.
 43. Viết chung. Oxi hóa điện hóa ancol thành axit trên điện cực PbO2. Tạp chí Hóa học, T.31, số 1/1993, tr. 26-28.
 44. Viết chung. Khả năng xúc tác của sản phẩm ngưng kết trên bề mặt nhôm silicat trao đổi cađimi đối với quá trình chuyển hóa etylbenzen. Tạp chí Hóa học, T.31, No.2, 1993, tr. 26-29.
 45. Viết chung. Xúc tác nhômsilicat biến tính bằng ion cađimi trong phản ứng chuyển hoá etylbenzen. Tạp chí Hóa học, T.31, số 4/1993, tr. 48.
 46. Viết chung. Kế hoạch hóa thực nghiệm trong quá trình tổng hợp điện hoá. Tóm tắt báo cáo tại Hội nghị Tin học ứng dụng trong Hóa học lần I, 28-29/7/1993, Hà Nội, tr. 135.
 47. Viết chung. Vai trò của sản phẩm ngưng kết và quá trình đa phân tử trong phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác CdY. Tóm tắt báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc Việt Nam lần II, tháng 12/1993, Hà Nội, tr. 196.
 48. Viết chung. Đehiđro hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit và xúc tác oxit. Tóm tắt báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc Việt Nam lần II, tháng 12/1993, Hà Nội, tr. 197.
 49. Viết chung. Nghiên cứu quá trình sunfo hoá dầu thầu dầu. Tóm tắt báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc Việt Nam lần II, tháng 12/1993, Hà Nội, tr. 356.
 50. Viết chung. The experimental planning fof electrochemical synthesists. Proceedings of 2th Vietnam National Congress on The Chemistry, Hanoi, 1993, p. 391.
 51. Viết chung. Tổng hợp điện hóa một số hợp chất hữu cơ trên nền điện cực PbO2. Tóm tắt báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc Việt Nam lần II tháng 12/1993, Hà Nội, tr. 414.
 52. Viết chung. Synthesis and study of characteristics of film forming additives based on pentaerythrytol. Journal of Chemisrty, Vol. 32, No. 4, 1994, p. 26-29.
 53. Viết chung. Xúc tác Bencốp trong phản ứng nitro hóa toluen. Tạp chí Hóa học, T.33, No.1, 1995, tr. 59-60.
 54. Viết chung. Hiệu ứng sunfua hóa xúc tác phức kim loại-polime. Tạp chí Hóa học, T.33, No.1, 1995, tr. 61-62.
 55. Viết chung. Tính chất hấp phụ của poliacrylamit (PAA) và hoạt tính của đồng (II) mang trên nó. Tạp chí Hóa học, T.33, No.2, 1995, tr. 25.
 56. Viết chung. Cơ chế đa phân tử và phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit trao đổi neodim . Tạp chí Hóa học, T.33, No.2, 1995, tr. 14.
 57. Viết chung. Nghiên cứu tổng hợp các aluminosilicat tinh thể và hoạt độ của chúng trong phản ứng crackinh cumen. Tạp chí Hóa học, T.33, No.2, 1995, tr. 39.
 58. Viết chung. Cơ chế phản ứng và bản chất hiệu ứng tập thể của các hệ phức dị ion kim loại coban-crom, niken-sắt và sắt-đồng trên cơ sở nhựa ionit EDE-10P trong quá trình oxi hóa ion sunfua bằng oxi phân tử. Tạp chí Hóa học, T.33, số 3/1995, tr. 1-7.
 59. Viết chung. Nghiên cứu bản chất hiệu ứng tập thể của các phức dị ion coban-sắt và đồng-crom trên cơ sở nhựa ionit EDE-10P trong quá trình oxi hóa ion sunfua bằng oxi phân tử. Tạp chí Hóa học, T.33, số 4/1995, tr. 4-8.
 60. Viết chung. Xác định thành phần và hoạt tính xúc tác phức Fe(III), Fe(II) với acrylamit trong phản ứng oxi hóa dl-xistein bằng oxi phân tử. Tuyển tập các công trình NCKH 1994/1995, Trung tâm KHTN và CNQG, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hà Nội, 1995, tr. 142.
 61. Viết chung. Hoạt tính xúc tác phức Fe(III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hóa Na2S. Tuyển tập các công trình NCKH 1994/1995, Trung tâm KHTN và CNQG, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hà Nội, 1995, tr. 157.
 62. Viết chung. Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất ion kim loại lên hoạt tính xúc tác phức kim loại – polime. Tạp chí Hoá học, T.33, số 3/1995, tr. 72-75.
 63. Viết chung. Nghiên cứu sự hấp phụ của Cu(II) lên poliacrylamit và hoạt tính xúc tác Cu(II)/PPA. Tuyển tập các báo cáo khoa học 1993-1994, Viện Hóa học, Trung tâm KHTN & CNQG, Hà Nội, 1995, tr. 57.
 64. Viết chung. Nghiên cứu quá trình sunfo hoá dầu thầu dầu đã hiđro hoá. Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Viện Hoá học thuộc Trung tâm KHTN & CNQG, tháng 2/1995.
 65. Viết chung. Quá trình sunfo hóa dầu thầu dầu đã hiđro hóa và một số ứng dụng Tạp chí Hóa học, T.34, số 1-5/1996.
 66. Viết chung.Vai trò pH trong quá trình kết tinh thuỷ nhiệt zeolit. Tạp chí Hóa học, T.34, số 1/1996, tr. 48-52.
 67. Viết chung. Sự hình thành tâm hoạt tính của phức xúc tác phức Cu(II) trên chất mang polime trong phản ứng oxi hóa các hợp chất sunfua. Tạp chí Hóa học, T.34, No.1, 1996, tr. 56-61.
 68. Viết chung. Cơ chế đa phân tử và phản ứng chuyển hóa toluen trên zeolit Y trao đổi neodim. Tạp chí Hóa học, T.34, No.3, 1996, tr. 11.
 69. Viết chung. Dầu thực vật-nguyên liệu cho dầu mỡ bôi trơn. Tạp chí Hóa học, T.34, số đặc biệt, 1996, tr. 82-88.
 70. Viết chung. Bước đầu nghiên cứu quá trình lưu hóa dầu hạt cao su làm phụ gia cho dầu mỡ bôi trơn. Thông báo khoa học các trường ĐH - Chuyên đề Hóa học, 1996, tr. 58-63.
 71. Viết chung. Xúc tác ben-sắt và ben-kẽm trong phản ứng ankyl hóa toluen bằng iso- và tert-butyl bromua. Thông báo khoa học các trường đại học - Chuyên đề Hóa học, 1996, tr. 74-77.
 72. Viết chung. Phản ứng ankyl hóa toluen bằng isopropyl bromua trên xúc tác bentonit Thuận Hải biến tính. Tạp chí Hóa học, T.35, số 2/1997, tr. 70-74.
 73. Viết chung. Tổng hợp và đặc trưng của đất sét Thuận Hải được chống bằng các polioxocation kim loại. Tạp chí Hóa học, T.35, số 3/1997, tr. 29-33.
 74. Viết chung. nh hưởng của chất khâu mạch đến hoạt tính xúc tác phức kim loại-polime. Tạp chí Hóa học, T.35, số 3b/1997, tr. 85-88.
 75. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng hiđroxyl hóa phenol trên xúc tác vanađi oxit/zeolit. Tạp chí Hóa học, T.35, số 4.1997, tr. 42-44.
 76. Viết chung. Tìm điều kiện tối ưu để chiết lexitin từ các nguyên liệu ban đầu khác nhau. Tạp chí Hóa học và Công nghiệp hóa chất, No.4, 1997, tr. 19.
 77. Viết chung. Nghiên cứu sự thay đổi tỉ lệ Si/Al trong mạng tinh thể zeolit Y bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. Báo cáo tại Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc - II, Đồ Sơn, 6-10/8/1997.
 78. Viết chung. Nghiên cứu thành phần cấu trúc và hoạt tính xúc tác của bentonit Thuận Hải biến tính. Tạp chí Hoá học, T.36, số 1/1998, tr. 46-50.
 79. Viết chung. Ankyl hoá hiđrocacbon thơm trong sự có mặt của khoáng sét Thuận Hải đã được biến tính bằng các cation kim loại. Tạp chí Hoá học, T.36, số 3/1998, tr. 58-61.
 80. Viết chung. Khả năng hấp phụ của ion kim loại lên N, O-cacboxymetylchitosan (CMCh), axylchitosan (ACh) và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)/CMCh, Cu(II)/ACh trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí Hoá học và Công nghiệp Hoá chất, số 7/1998, tr. 16-21.
 81. Viết chung. Về cơ chế ankyl hóa toluen bằng etyl bromua trong sự có mặt của các bentonit đã xử lý. Tạp chí Hoá học, T. 36, số 4/1998, tr. 15-18.
 82. Viết chung. Phổ hấp thụ hồng ngoại của zeolit Y tách loại nhôm kiểu fojazit. Báo cáo tại Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc - II, Thái Nguyên, 1998.
 83. Viết chung. Xúc tác crom oxit trên các chất mang khác nhau trong phản ứng chuyển hóa n-hexan. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học trường Đại học KHTN - Ngành Hóa học, tháng 4/1998, tr. 135.
 84. Viết chung. Phản ứng phân bố lại toluen trên xúc tác zeolit HY và HZSM-5. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học ĐH KHTN - ĐHQGHN - Ngành Hóa học, tháng 4/1998, tr. 139.
 85. Viết chung. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số tổ hợp chứa amin. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học ĐH KHTN - ĐHQGHN - Ngành Hóa học, tháng 4/1998, tr. 143.
 86. Viết chung. Bentonit hoạt hóa và hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng ankyl hóa hiđrocacbon thơm. Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần ba. Tập 1, Hà Nội, tr. 225-227, 10/1998.
 87. Viết chung. Nghiên cứu tính chất xúc tác của bentonit Thuận Hải được biến tính. Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần ba. Tập 1, Hà Nội, tr. 245-248, (1998).
 88. Viết chung. Một số ý kiến về ảnh hưởng của cấu trúc lỗ đến phản ứng phân bố lại bất đối xứng toluen trên xúc tác zeolit. Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần ba. Tập 1, Hà Nội, 10/1998, tr. 253.
 89. Viết chung. Một số hiệu ứng xúc tác phức kim loại – polime. Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần ba. Tập 1, Hà Nội, 10/1998, tr. 265.
 90. Viết chung. Xúc tác phức kim loại-polime: mô hình hoạt động đơn giản của xúc tác enzim. Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần ba. Tập 1, Hà Nội, 10/1998, tr. 269.
 91. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng thơm hóa n-heptan trên xúc tác HUSY và Cr2O3/ HUSY. Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần ba. Tập 1, Hà Nội, 10/1998, tr. 272.
 92. Viết chung. Nghiên cứu zeolit Y tách loại nhôm bằng phương pháp quang phổ tán xạ Raman. Tuyển tập báo cáo hội nghị Hoá học toàn quốc lần ba. Tập 1, Hà Nội, 10/1998, tr. 276.
 93. Viết chung. Các nghiên cứu về xúc tác dị thể có chứa kim loại trong phản ứng oxi hóa chọn lọc pha lỏng của các ancol và phenol với chất oxi hóa H2O2. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 1/1999, tr. 71-78.
 94. Viết chung. Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm lưu hóa dầu thầu dầu, dầu hạt cao su và các dẫn xuất làm phụ gia cực áp cho dầu mỡ bôi trơn. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 1/1999, tr. 29-23.
 95. Viết chung. Độ hoạt động xúc tác của bentonit Thuận Hải được trao đổi cation Cd2+ trong phản ứng etyl hóa toluen. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 3/1999, tr. 23.
 96. Viết chung. nh hưởng của độ đề axetyl hóa chitin đến khả năng hấp phụ Cu(II) và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)-chitin, chitosan trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 3/1999, tr. 28-32.
 97. Viết chung. Điều chế chất tạo nhũ không ion monoglixerit từ dầu hạt cao su. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 3/1999, tr. 99.
 98. Viết chung. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm chức trong mạch polime đến khả năng hấp phụ của ion kim loại Cu(II), Ni(II), Co(II) và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II) polime trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 3/1999.
 99. Viết chung. Nghiên cứu quá trình sunfo hóa dầu thầu dầu. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 8/1999, tr. 22-25.
 100. Viết chung. Nghiên cứu sự phân bố mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ của chitin và dẫn xuất và các ảnh hưởng của nó đến hoạt tính xúc tác của phức kim loại-polime. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 4/1999, tr. 4.
 101. Viết chung. Nghiên cứu sự tạo phức của Cu(II) với chitosan bằng phương pháp phân tích điện hóa. Tạp chí Hóa, Lý và Sinh học, Vol.4, No 4, 1999 , tr. 26.
 102. Viết chung. Tìm kiếm điều kiện tối ưu cho phản ứng điều chế chất nhũ hoá monoglixerit từ dầu hạt cao su bằng phương pháp mô hình hoá thực nghiệm bậc 2 tâm xoay. Tuyển tập các báo cáo toàn văn hội nghị toàn quốc các đề tài NCKH cơ bản trong lĩnh vực Hoá lí và Hoá lí thuyết, Hà Nội, tháng 1/1999, tr. 189-193.
 103. Viết chung. Điều chế chất tạo nhũ không ion từ dầu trẩu. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I, Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 152.
 104. Viết chung. Sét chống-Một loại vật liệu được dùng trong lọc hóa dầu và tổng hợp hữu cơ. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I. Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 205.
 105. Viết chung. Xúc tác V2O5/ SiO2 trong phản ứng hiđroxyl hóa phenol thành đihiđroxibenzen. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I. Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 209.
 106. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng thơm hóa isobuten trên ZnO/HZSM-5. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I. Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 213.
 107. Viết chung. Xúc tác morđenit trong phản ứng phân bố lại toluen. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I. Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 227.
 108. Viết chung. Khả năng hấp phụ Cu(II) lên a -chitin, b -chitin và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)/chitin trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I. Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 267.
 109. Viết chung. Dùng trypsin thêm axit amin tách tế bào phôi gà đạt hiệu quả cao để sản xuất văcxin sởi. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I. Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 312.
 110. Viết chung. Phản ứng ankyl hóa anilin bằng metanol trên xúc tác HZSM-5. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Hội nghị toàn quốc lần I. Qui Nhơn, 9-11/9/99, tr. 325.
 111. Viết chung. Nitrat hoá dầu hạt cao su làm phụ gia ức chế ăn mòn cho dâu bôi trơn.Tuyển tập báo cáo Hội nghị ăn mòn Châu Á - Thái Bình Dương lần XI, Hồ Chí Minh, 1-5/11/1999, T. 2, tr. 894-898.
 112. Viết chung. Các kim loại chuyển tiếp trong hệ xúc tác dị thể oxi hóa phenol và anco. Tạp chí Hoá học, T. 38, số 1/2000, tr. 19.
 113. Viết chung. Xúc tác MCM-22 trong phản ứng ankyl hóa benzen. Tạp chí Hoá học, T. 38, số 1/2000, tr. 26.
 114. Viết chung. Tổng hợp một vài dẫn xuất của chitosan. Tạp chí Hoá học và công nghiệp Hoá chất, số 4/2000 tr. 18-22.
 115. Viết chung. nh hưởng của cấu trúc zeolit đến phản ứng metyl hoá anilin. Tạp chí Hoá học, T. 38, No 3, 2000, tr. 50-54.
 116. Viết chung. Định lượng lưu huỳnh ở dạng liên kết trong sản phẩm lưu hoá metyl este dầu thầu dầu. Tạp chí Hoá học, T. 38, No 2, 2000, tr. 17-21.
 117. Viết chung. Phản ứng chuyển hoá buten trên ZSM-5. Tạp chí Hóa học, T.38, số 4, 2000, tr. 21-24.
 118. Viết chung. Tổng hợp và nghiên cứu tác dụng hạ cholesterol máu của N,N,N - trimetylchitosan. Tạp chí Dược học, số 9, 2000, tr. 9-11.
 119. Viết chung. Chất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vật. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học nữ ĐHQGHN lần V, Hà Nội, 26/10/2000, tr. 290-294.
 120. Viết chung. Vai trò của axit amin trong quá trình tách, nuôi và duy trì tế bào thận khỉ để sản xuất vacxin bại liệt sống giảm sức độc tại Việt nam. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học trường ĐH KHTN, Hà Nội, tháng 11/2000, tr. 164-168.
 121. Viết chung. Một số thành tựu mới trong lĩnh vực thơm hoá hiđrocacbon nhẹ. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị Khoa học trường ĐH KHTN, Hà Nội, tháng 11/2000, tr. 169-173.
 122. Viết chung. Ankyl hoá benzen bằng etanol và isopropanol trên xúc tác HZSM-5. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị Khoa học trường ĐH KHTN, Hà Nội, tháng 11/2000, tr. 174-178.
 123. Viết chung. Nghiên cứu khả năng thơm hoá n-hexan trên xúc tác ZSM-5. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị Khoa học lần 14 trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2000, tr. 280-284.
 124. Viết chung. Vai trò của tính chọn lọc hình thể của zeolit ZSM-5 trong phản ứng điều chế etylbenzen. Tuyển tập các công trình Hội nghị liên hiệp các tổ chức kỹ thuật ASEAN, Hà Nội, 22-24/11/2000, tr. 294-298.
 125. Viết chung. Xác định độ đề axetyl hóa của chitosan bằng phương pháp phổ 1H-NMR và IR. Tạp chí Hóa học, T39, số 1, tr. 45-48, 2001.
 126. Viết chung. Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc của hệ xúc tác Fe2O3 trong phản ứng oxi hóa bằng H2O2. Tạp chí Hóa học, T39, số 3, tr. 57-59, 2001.
 127. Viết chung. Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của sản phẩm chứa zeolit Y được chuyển hóa từ bentonit Thuận Hải. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 7 (72), 2001, tr. 19-23.
 128. Viết chung. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác phức Cu(II)/chitin, Cu(II)/chitosan trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí Hóa học, T39, số 4/2001, tr. 1-5.
 129. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng ankyl hoá toluen bằng metanol trên xúc tác MCM-22. Tạp chí Hóa học, T39, số 4/2001, tr. 28-31.
 130. Viết chung. Xúc tác ZSM-5 trong một số phản ứng hóa dầu. Hội nghị Xúc tác- Hấp phụ toàn quốc lần II. Các báo cáo khoa học. Hà Nội, tháng 6/ 2001, tr. 335- 344.
 131. Viết chung. Xúc tác silicalit trong phản ứng metyl hóa anilin bằng metanol. Hội nghị Xúc tác - Hấp phụ toàn quốc lần II. Các báo cáo khoa học, Hà Nội, tháng 6/2001, tr. 345-349.
 132. Viết chung. Phản ứng phân bố lại toluen trên xúc tác chứa zeolit tổng hợp từ cao lanh. Tuyển tập các công trình khoa học kỉ niệm 45 năm ngày thành lập khoa Hoá học, Hà Nội, 2001, tr. 44-47.
 133. Viết chung. Phân tích sản phẩm phản ứng thơm hóa LPG bằng sắc kí khí khối phổ (GC- MS ). Tuyển tập các công trình khoa học kỉ niệm 45 năm ngày thành lập khoa Hoá học, Hà Nội, 2001, tr. 48-51.
 134. Viết chung. Oxi hóa chọn lọc ancol benzylic thành benzanđehit trên xúc tác Fe-MCM-22. Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần II, Hà Nội, 12/2001, tr. 395-399.
 135. Viết chung. nh hưởng của phương pháp điều chế chất mang lên hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng oxi hóa pha lỏng benzyl ancol. Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần II, Hà Nội, tháng 12/2001, tr. 470- 475.
 136. Viết chung. Cơ chế phản ứng oxi hóa benzyl ancol bằng H2O2 trên xúc tác vanađi oxit/chất mang. Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần II, Hà Nội, tháng 12/2001, tr. 475 – 479.
 137. Viết chung. Phân lập axit 5-hiđroxi-4-oxopentanoic từ cây Thạch xương bồ (Acorus tatarinowii Schott). Tạp chí Hóa học, T40, số 2/2002, tr. 65-67.
 138. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng phân huỷ phenol trên xúc tác công nghiệp chứa vanađi oxit. Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, T-7, số 4/2002, tr. 49-52.
 139. Utilization catalysts today and developmental forecast. Proceedings of the conferenc on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 9-15.
 140. Viết chung. The studies on preparation of dispersing-anticorrosion additives for lubricant oils from ankenyl polyamino succinimides. Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 223-228.
 141. Viết chung. The studies on preparation of corrosion inhibitor for oil-drilling. Proceedings of the conferenc on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 229-233.
 142. Viết chung. Disproportion of toluene over ZSM-5 catalyst supported SiO2. Proceedings of the conferenc on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 304-310.
 143. Viết chung. The aromatization of LPG over ZnO/HZSM-5 catalyst. Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 311-316.
 144. Viết chung. Monolayer structure of vanadium-containing catalyst in phenol and alcohol liquid phase oxidation reactions. Proceedings of the conference on refinary and petrochemical technology in the XX-XXI century, Hanoi, 20-21 december 2002, p. 317-323.
 145. Viết chung. Study on aromatiration of n-hexane over modified ZSM-5. Proceedings of the 7th national conference of fundamental research projects on physical and theoretical chemistry, Hanoi o8 february 2003, p. 43-48.
 146. Viết chung. Các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc và khả năng oxi hoá của các tâm hoạt động trên xúc tác vanađi oxit/chất mang. Tạp chí Hoá học, T. 41, số 1/2003, tr. 19-24.
 147. Viết chung. nh hưởng của nhiệt độ nung đến cấu trúc hệ xúc tác vanađi oxit /chất mang. Tạp chí hoá học, T41, số 2/2003, tr. 16-20.
 148. Viết chung. Hoạt tính kháng viêm của các muối glucosamin. Tạp chí Dược học, số 4/2003, tr. 21-24.
 149. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng oxi hoá phenol bằng tác nhân H2O2 sử dụng xúc tác dị thể Fe-P, Fe-X zeolit. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 6 (18), 2003, tr. 18-21.
 150. Viết chung. Hoạt tính xúc tác của polipropilen-axit poliacrylic (PP-APA) chứa Cu(II) trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 7 (19), 2003, tr. 35-40.
 151. Viết chung. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT-3 bằng dung dịch chitosan. Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học, T-8, số 3/2003, tr. 51-55.
 152. Viết chung. Zeolit ZSM-5 biến tính với phản ứng ankyl hóa anilin bằng metanol. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 10/2003, tr. 20-23.
 153. Viết chung. Synthesis of MCM-22 zeolite containing of iron and their catalytic properties in the oxidation of benzylic alcohol. 10th Asian Chemical Congress (10 ACC); 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-8). Book of abstracts. October 21-24, 2003, p. 81, Hanoi, Vietnam.
 154. Viết chung. Synthesis of corrosion inhibitor based on modifying succinimides with diisocyanates. 10th Asian Chemical Congress (10 ACC); 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-8). Book of abstracts. October 21-24, 2003, Hanoi, Vietnam, p. 101.
 155. Viết chung. Preparation of MCM-22 zeolite containing different mount of iron and their catalytic activity in the selective oxidation of benzylic alcohol. Reference code : 244, Poster Presentation at the 3rd Asia-Pacific Congress on catalysis, Dalia – China, October 12-15, 2003.
 156. Viết chung. Nghiên cứu hàm lượng các hợp chất chứa C,N,P trong môi trường nước thuộc hệ thống sông Nhuệ, sông Tô Lịch. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 9, số 1/2004, tr. 3-8.
 157. Viết chung. nh hưởng điện tích trên tâm hoạt động đến hoạt tính xúc tác kim loại-polime trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí hoá học, T. 42, số 2/2004, tr. 155-158.
 158. Viết chung. Tâm hoạt tính xúc tác phức kim loại trên chất mang polypropylen-axit polyacrylic (PP-APA). Tạp chí hoá học, T. 42, số 3/2004, tr. 320-324.
 159. Viết chung. Đặc trưng chọn lọc hình học của các xúc tác zeolit đối với quá trình bất đối hóa toluen. Tạp chí Khoa học ĐHQG HN; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. TXX, số 1AP, 2004, tr. 20-25.
 160. Viết chung. Đặc trưng của zeolit Y biến tính được tổng hợp từ cao lanh Việt Nam đến phản ứng phân bố lại toluen. Tạp chí Khoa học ĐHQG HN; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. TXX, số 1AP, 2004, tr. 26-31.
 161. Viết chung. Nghiên cứu hoạt tính của hệ xúc tác Ni/ZrO2-SO42- trong phản ứng đồng phân hóa n-hexan. Tạp chí Khoa học ĐHQG HN; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XX, số 1AP, 2004, tr. 32-37.
 162. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng oxi hóa phenol trong nước bằng H2O2 trên bề mặt xúc tác dị thể - khoáng nontronit trao đổi sắt. Tạp chí Hóa học, T. 43, số 1/2005, tr. 109-113.
 163. Viết chung. Preparation, characterization and catalytic properties of polymer-supported catalysts. Tạp chí Hoá học, T.43, số 1/2005, tr. 123-127.
 164. Viết chung. Bất đối hoá toluen trên zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 2/2005, tr. 22-25.
 165. Viết chung. Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen bằng etanol trên xúc tác zeolit Y biến tính. Tạp chí Hóa học, T. 43, số 2/2005, tr. 157-161.
 166. Viết chung. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân bố lại toluen trên zeolit Y biến tính tổng hợp từ cao lanh Việt Nam. Tạp chí Hóa học, T. 43, số 4/2005, tr. 428-432.
 167. Viết chung. nh hưởng của các điều kiện điều chế đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác của ZrO2-SO42-. Các báo cáo khoa học - Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần III, Huế, tháng 9-2005, tr. 485-490.
 168. Viết chung. Nghiên cứu điều chế, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của perovskit (CrFeO3, CrMn0.3Fe0.7O3), perovskit / MCM-41 cho phản ứng oxi hóa ancol benzylic. Các báo cáo khoa học - Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần III, Huế, tháng 9-2005, tr. 491-496.
 169. Viết chung. Study in the synthesis and catalytic properties of MCM-22 zeolite. The 2nd International Symposium on Advanced Materials in Asia-Pacific Rim, Hanoi, Vietnam, April 1-4, 2005, p. 97-99.
 170. Viết chung. Study about equlibrium between external acid solution and sulfuric acid in the interstitial phase of AMV anion exchang membrane. Regional symposium on Chemical Engineering 2005, New Trends in Technology towards Suctainable development, Hanoi-Vietnam, November 30th – December 2nd, 2005, p. 98-101.
 171. Viết chung. Nghiên cứu đặc trưng của xúc tác MoO3/ZrO2-SO42- n-heptan. Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ Hóa Hữu cơ toàn quốc lần III, Hà Nội, tháng 11-2005, tr. 514-518.
 172. Viết chung. Quá trình isome hóa n-parafin C6-C7 trên cơ sở xúc tác ZrO2-SO42 nhằm nâng cao giá trị sử dụng conđensat dầu mỏ Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 13/2006, tr. 13-15.

D. Hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ:

 • Số lượng Thạc sĩ hướng dẫn: 27 người
 • Số lượng Tiến sĩ hướng dẫn: 17 người

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

 • Hai bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 • Nhà giáo ưu tú (1994).
 • Là Chủ nhiệm Bộ môn Hóa được nhận Giải thưởng Kovalepxcaia (1994).
 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (1995).
 • Huân chương Lao động hạng Nhì (1998).
 • Chiến sĩ thi đua Toàn quốc (2001).
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (2000).

IV. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

 • Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam.
 • Uỷ viên Uỷ ban TW mặt trận TQ Việt Nam; Uỷ viên thường vụ Công đoàn ngành ĐH&THCN
 • Việt Nam,
 • Uỷ viên chấp hành Thành hội Phụ nữ Hà Nội,
 • Uỷ viên Uỷ ban mặt trận TQ thành phố Hà Nội,
 • Bí thư chi bộ, phó bí thư Đảng uỷ lưu học sinh Matxcơva.
 • Phó chủ tịch Trung Ương Hội Hoá học Việt Nam,
 • Phó chủ tịch Hội giảng dạy Hóa học, Hội xúc tác và Hấp phụ Việt Nam.
 • Uỷ viên ban biên tập "Tạp chí Hoá học" và tạp chí "Hóa học và ứng dụng",
 • Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Liên ngành Hoá - Công nghệ Thực phẩm,
 • Uỷ viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» PGS.TS Vũ Thị Phụng
» PGS.TS Nguyễn Thị Quỳ
» PGS.TS Lê Thị Quý
» PGS. TS. Trần Thị Minh Đức
» PGS. Phạm Thị Tâm
» PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái
» PGS.TS. Trần Thị Thái Hà
» PGS. Đặng Thị Hạnh
» PGS.TS Lý Hoài Thu
» PGS.TS Trương Thị Tiến
» PGS. TS. Lưu Lan Hương
» PGS.TS Phan Thị Tình
» PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang
» PGS.TS. Ngô Giang Liên
» PGS.TS.Trần Thị Mỹ Linh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn