Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 15 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 976768
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Đinh Thị Thu Huyền

Phó chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Họ và tên: Đinh Thị Thu Huyền

Sinh ngày: 17 - 08 - 1973

Nguyên quán: Kim Bảng, Hà Nam

Nơi ở hiện nay: 4/48, phố Tô Vĩnh Diện, Hà Nội.

Điện thoại: (Cq): 7548874 (303); (Nr): 8537916

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1996, tốt nghiệp Đại học tại Vôrônhet, Liên bang Nga

- Năm 2002, Tiến sĩ tại Matxcơva, Liên bang Nga

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Các yếu tố Ngôn ngữ và văn hoá trong tên gọi doanh nghiệp Nga. Cấp Trường Đại học Ngoại ngữ (12/2004 – 12/2005). Chủ trì đề tài.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

- Tháng 8/2005, Hội thảo Quốc gia: “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ - Lý luận và thực tiễn”. Đà Nẵng.

- Tháng 11/2005. Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Юго-Восточной Азии (Các vấn đề hành chức và giảng dạy tiếng Nga tại Đông Nam Á), Hà Nội.

C. Sách, giáo trình:

1. Đồng tác giả. Địa lý đại cương, năm 2005

D. Bài viết/ báo cáo khoa học:

1. Экспрессивность фразеологических единиц в русском и вьетнамском язы-ках. // Экспрессия в языке и речи (Сборник тезисов). М., 1998. с. 15-16.

2. Некоторые замечания об оттенке сопоставления во фразеологизмах русского и вьетнамского языков // Международная научная конференция (русский язык, литература, культура на рубеже веков и китайская русистика). Тезисы докладов. Пекин, 1998. с. 27.

3. Национальный портрет русского и вьетнамского человека во фразеологиз-мах //Русистика’98. М., Творчество, 1998. с. 24-28.

4. Фразеологизмы со значением сопоставления в русском и вьетнамском языках. // Наука и сотрудничество. Доклады III научного симпозиума 27 декабря 1997 г. – М.: Творчество, 1998. с. 45-47.

5. Фразеологизмы со значением ограниченного, неспособного, глупого человека в русском и вьетнамском языках. // Лингвистические и методические проблемы преподавания русского языка как иностранного в современных условиях. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (Пенза, 17-19 мая 1999г.). Пенза: Изд-во ПГПУ им. В.Г. Белинского, 1999. с. 57-58.

6. Экспликация представления о лентяе, бездельнике во фразеологизмах русского и вьетнамского языков. // Русистика-2000. Доклады Международной научной конференции ôРусистика-2000ằ, посвященной III-ему юбилею Общества вьетнамских русистов и Дню Учителя Вьетнама. М., Творчество, 2000. с.37-46.

7. К проблеме координации учебных планов по русскому языку в соответствии с российскими стандартами (из опыта работы в ИИЯ при ХГУ)// Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Юго-Восточной Азии. Доклады и сообщения международной конференции. Ханой, 2005. c. 198-202

8. Vài nét vhin trng Tiếng Nga trên các phương tin truyn thông đại chúng Nga nhng năm gn đây. Kyếu Hi nghkhoa hc nlnVIII, ĐHQGHN, Hà Ni, 10/2003, tr. 321-332.

9. Đặc đim li nói trên các phương tin truyn thông đại chúng Nga nhng năm gn đây. Kyếu Hi nghkhoa hc nln 8, ĐHQGHN, Hà Ni, 10/2003, tr. 431- 443.

10. Chun kiến thc tiếng Nga như mt ngoi ng. Kyếu Hi tho quc giaChun đánh giá và công cụ đo trong đào to cnhân ngoi ngữ - lý lun và thc tin”. Đà Nẵng, 8/2005, tr. 162-167.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 01 người.

IV. CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ

Phó chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga - ĐHNN, ĐHQGHN


Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Cao Thị Thanh Hương
» TS. Ngô Thu Hương
» TS. Trần Thị Chung Toàn
» TS. Nguyễn Thị Liên Hương
» TS. Nguyễn My Hương
» TS. Phạm Thị Trâm
» TS. Nguyễn Việt Hương
» TS. Mai Thị Thanh Xuân
» TS. NguyễnThị Linh Yên
» TS. Tô Thị Thu Hương
» TS. Đặng Thị Lan
» TS. Trịnh Cẩm Lan
» TS. Võ Thị Thương Lan
» TS. Nguyễn Thị Loan
» TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn