Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 24 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 988427
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Phan Phương Thảo

Nơi công tác: Phó chủ nhiệm Bộ môn Lý luận Sử học, Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

Họ và tên: Phan Phương Thảo

Sinh ngày: 31-10-1962

Nguyên quán: Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: 37 ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Hà Nội.

Chức vụ: Điện thoại: (Cq) 8585284;

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

 • Năm 1987, Tốt nghiệp tại trường ĐHTH Lêningrad (Liên Xô cũ).
 • Năm 1997, Thạc sĩ tại khoa Sử trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.
 • Năm 2003, Tiến sĩ tại khoa Sử trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC:

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. ng dụng toán - tin học trong NCKH lịch sử. Đề tài cấp trường, mã số T.94-LS6, 1995. Chủ trì đề tài.
 2. Chính sách quân điền ở Bình Định: Chủ trương và Kết quả. Đề tài do quĩ Toyota (Nhật Bản), 2004. Chủ trì đề tài.
 3. Các tác gia sử học Việt Nam giai đoạn 1945-1975. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số NCCB 01.09, tháng 11/2004. Chủ trì đề tài.
 4. Bước đầu tìm hiểu một số trường phái khu vực học tiêu biểu trên thế giới. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số Q. VNH. 08.05 , 7/2005 - 7/2006. Chủ trì đề tài.
 5. Lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Đề tài do Văn phòng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội quản lý, (2005 – 2008). Thư ký đề tài.
 6. Biên niên các sự kiện hoạt động đối ngoại tiêu biểu ở Thăng Long - Hà Nội giai đoạn từ năm 1010 đến năm 1945, mã số KX.09.03. Chủ trì đề tài nhánh.

Ngoài ra còn tham gia 05 đề tài, trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài hợp tác.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

  • Năm 1997, Hội thảo về Hà Nội do Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam & Giao lưu văn hóa tổ chức.
  • Tháng 7/1998, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần I tổ chức tại Hà Nội.
  • Tháng 12/1999, Hội nghị các nhà khoa học trẻ ĐHQGHN.
  • Năm 2002, Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thời Nguyễn ở đại học, cao đẳng sư phạm và phổ thông.
  • Tháng 8/2003, Hội thảo Tổng kết 10 năm nghiên cứu Bách Cốc và Làng xã Việt Nam, do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hóa tổ chức.
  • Tháng 3/2004, Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS. Đào Duy Anh.
  • Tháng 7/2004, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần II tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Sách, giáo trình:

 1. Viết chung. Địa bạ Hà Đông. Trung tâm Hợp tác nghiên cứu Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1995, 630 tr.
 2. Viết chung. Địa bạ Thái Bình. Nxb Thế giới, Hà Nội, 1997.
 3. Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ. Nxb Thế giới, Hà Nội, 2004, 290 tr.
 4. Viết chung. Địa bạ cổ Hà Nội, Tập I. Nxb Hà Nội, 2005, 803 tr.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

  1. Vài số liệu thống kê 16 năm tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1975-1990). Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 262, 3/1992.
  2. Một vài di tích lịch sử và văn hóa Hà Nội qua tư liệu địa bạ. Hội thảo về Hà Nội do Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam & Giao lưu văn hóa xuất bản, Hà Nội, 1997.
  3. Hiện tượng Phụ canh ở Thái Bình qua tư liệu địa bạ 1805. Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần I, tổ chức tại Hà Nội 7-1998. In trong “Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học”, tập V, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2001.
  4. Biến đổi sở hữu ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định) trước và sau chính sách quân điền năm Minh Mệnh 20 (1839). Báo cáo tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ ĐHQGHN, tháng 12/1999.
  5. Tình hình ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định) đầu thế kỷ XIX qua địa bạ Gia Long. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 260, 1/2000.
  6. Biến đổi sở hữu ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định sau chính sách quân điền năm Minh Mệnh 20 (1839). Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 317, 4/2001.
  7. Vài nhận xét về đội ngũ chức sắc làng xã ở Bình Định nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 322, 3/2002.
  8. Tình hình sở hữu ruộng đất ở Bình Định đầu thế kỷ XIX qua địa bạ Gia Long 14 (1815). Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 293/2002, tr. 47-56.
  9. Phép quân điền năm 1839 ở Bình Định - Chủ trương và các biện pháp. Trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thời Nguyễn ở đại học, cao đẳng sư phạm và phổ thông, Hà Nội, 2002, tr. 494-503.
  10. Thôn Kiên Mỹ (Bình Định) nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ. Báo cáo tại hội thảo Tổng kết 10 năm nghiên cứu Bách Cốc và Làng xã Việt Nam, Hà Nội, 8/2003, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hóa tổ chức.
  11. Từ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình Định. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 1 và 2/2004.
  12. Vài cảm nhận về giáo sư Đào Duy Anh qua thống kê thư mục của ông. Báo cáo tại Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS. Đào Duy Anh, tháng 3/2004
  13. Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định: nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ. Báo cáo tham gia hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần II, TP. Hồ Chí Minh 7/2004.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 01 người.

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

  • Được công nhận là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN (1999-2000).
  • Đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cấp (1995-2000).
  • Đạt danh hiệu"Mẹ lao động giỏi, con học giỏi" (2002-2003).
  • Giải nhì "Giải thưởng Phạm Thận Duật" do Hội Khoa học Lịch sử VN cấp (2003).

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

  • Năm 2000 - nay, Phó chủ nhiệm bộ môn Lý luận sử học.
  • Nhiệm kỳ 2004-2005, chi uỷ viên chi bộ khoa Lịch sử.

Nhiều năm là uỷ viên BCH Công đoàn Khoa Lịch sử.

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Tạ Thị Thảo
» TS. Vũ Phương Thảo
» TS. Hoàng Anh Thi
» TS. Đinh Thị Kim Thoa
» TS. Lê Thị Tuyết Hạnh
» TS. Nguyễn Thị Hiền
» TS. Lê Thị Hoài Thu
» TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
» TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
» PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
» TS. Trần Thị Hồng
» TS. Trần Thị Thu Thủy
» TS. Đỗ Thị Hòa Hới
» TS. Lê Thị Thu Thủy
» TS. Nguyễn Viết Triều Tiên
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn