Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981276
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Mai Thị Kim Thanh

Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

Họ và tên : Mai Thị Kim Thanh

Sinh ngày: 11 - 05 - 1960.

Nguyên quán: Hậu Lộc - Thanh Hoá.

Nơi ở hiện nay: 41 Đào Duy Từ, Hà Nội

Điện thoại: (Cq) 8582540; (Nr) 8281510; (Dđ) 0912033201

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

 • Năm 1982, cử nhân Đại học Mỹ thuật Hà Nội.
 • Năm 1990, cử nhân ĐHTH Hà Nội.
 • Năm 1996, Thạc sĩ Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.
 • Năm 2002, Tiến sĩ Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Các giải pháp góp phần hạn chế tình trạng làm trái pháp luật trên địa bàn Quận Đống Đa Hà Nội hiện nay. Cấp cơ sở tại Trường ĐH KHXH&NV, mã số QX 97- 11, 1998. Chủ trì đề tài.
 2. Nghiên cứu đặc điểm nhu cầu phát triển của trẻ em Việt Nam. Cấp Bộ, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, 4/2001. Chủ trì đề tài.
 3. Công tác vận động tập hợp lưu học sinh, nghiên cứu sinh và trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Đề tài nhánh của đề tài cấp Nhà nước: “Đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo vận động, tập hợp quần chúng ở ngoài nước nhằm góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, xâydựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” phối hợp giữa Ban Khoa giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng ngoài nước, mã số KHBD (2001) - 24-05, 2002. Chủ trì đề tài.
 4. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em trong các gia đình Hà Nội hiện nay. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QX 2002. 04, (2002- 2004). Chủ trì đề tài.

Ngoài ra, tham gia 12 đề tài cấp trường, 03 đề tài cấp bộ, 03 dự án.

B. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. Bước đầu tìm hiểu đặc trưng tình cảm nghệ thuật. Kỷ yếu Khoa Triết học - Trường ĐHTH Hà Nội,1985.
 2. Thử nêu một vài nhận xét về việc hạn chế hủ tục ở nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ nước ta hiện nay. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 2/1996, tr. 13-17.
 3. Thử tìm hiểu những nguyên nhân dẫn tới tình trạng làm trái pháp luật của trẻ em trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Hội nghị Khoa học nữ ĐHQGHN lần II, 1997.
 4. Vai trò của người phụ nữ Huyện Đông Anh trong việc đảm nhận công việc gia đình giai đoạn hiện nay. Hội nghị khoa học nữ ĐHQGHN lần III, 1998.
 5. Ảnh hưởng của môi trường lao động tới sức khỏe người công nhân làm việc trong làng nghề đúc Nhôm thôn Mẫn Xá, Văn Môn, Bắc Ninh hiện nay. Hội thảo Xã hội học do Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQGHN, Đại học Công đoàn, Phân viện báo chí và tuyên truyền, Viện xã hội học đồng tổ chức, 2000.
 6. Vai trò giáo dục trong việc ngăn ngừa hành động làm trái pháp luật của trẻ em. Hội thảo Việt – Pháp về Đào tạo cán bộ Xã hội làm việc với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Uỷ ban bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam, UNICEF Việt Nam, UNICEF Pháp tổ chức, 2000.
 7. Nghiên cứu và đào tạo Công tác xã hội trong trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Hội thảo về Đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy xã hội học ở Việt Nam do khoa Xã hội học - Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN tổ chức, 2001.
 8. Tìm hiểu ảnh hưởng của quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với trẻ tới sức khỏe của trẻ em trong gia đình Việt Nam hiện nay. Hội nghị khoa học nữ ĐHQGHN lần VI, 2001.
 9. Vấn đề đào tạo ngành xã hội học giữa một số trường quốc lập và đan lập: Chương trình, giáo dục, đội ngũ. Hội thảo Quốc gia về Xã hội học, do khoa Xã hội học- Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN tổ chức, 2001.
 10. Mức sống gia đình với sức khoẻ trẻ em Việt Nam. Công tác Khoa giáo - Tạp chí Ban khoa giáo Trung ương, số 5/2002.
 11. Ứng xử của các gia đình khi trẻ bị nhiễm bệnh ở Việt Nam. Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế xuất bản, số 5 (423)/ 2002.
 12. Vai trò của gia đình trong hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em ở Việt Nam. Công tác Khoa giáo - Tạp chí Ban khoa giáo Trung Ương, số 7/2002.
 13. Tìm hiểu hoạt động chăm sóc thai sản của các bà mẹ trong các gia đình Việt Nam hiện nay. Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế xuất bản, số 6 (424)/ 2002.
 14. Tiêu chí “phụ công” của hệ giá trị đạo đức người phụ nữ truyền thống trong nữ cán bộ giảng dạy các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam hiện nay. Hội nghị khoa học nữ ĐHQGHN lần VII, 2002.
 15. Vai trò của cán bộ giảng dạy trong việc nâng cao phương pháp đào tạo môn xã hội học. Hội thảo về Đổi mới phương pháp giảng dạy xã hội học do khoa Xã hội học - Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN tổ chức, 2002.
 16. Nâng cao tính pháp lý và quyền con người của phụ nữ”. Hội thảo Quốc gia về Giới và toà hình sự Quốc tế do Trung tâm Giới và phát triển (RCGAD), Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Diễn dàn châu Á về quyền con người và phát triển (FORUM - ASIA) tổ chức, 2002.
 17. Tác động của yếu tố kinh tế gia đình tới chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em trong các gia đình Hà Nội hiện nay. Hội thảo Gia đình Việt Nam hiện nay do khoa Xã hội học - Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN tổ chức, 2004.
 18. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em thông qua quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong các gia đình Hà Nội hiện nay. Hội thảo về Sức khoẻ thanh niên và vị thành niên do Viện xã hội học- Viện khoa học xã hội Việt Nam, Vụ sức khoẻ sinh sản - Bộ Y tế và Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức, 2005.
 19. Tăng cường kỹ năng thực hành – Một hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học công tác xã hội hiện nay. Hội thảo Khoa học về Đào tạo cán bộ Công tác xã hội ở Việt Nam do Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN và UNICEF tại Việt Nam tổ chức, 2005.

C. Hướng dẫn Thạc sĩ: 02 người

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

 • Giấy khen của trường ĐHTH
 • Hà Nội về thành tích công tác Đoàn (1986-1987).
 • Bằng khen của ĐHQGHN về thành tích giảng dạy và NCKH (1998-1999).

IV. CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ

 • Chủ tịch Công đoàn khoa Xã hội học.

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Phan Phương Thảo
» TS. Tạ Thị Thảo
» TS. Vũ Phương Thảo
» TS. Hoàng Anh Thi
» TS. Đinh Thị Kim Thoa
» TS. Lê Thị Tuyết Hạnh
» TS. Nguyễn Thị Hiền
» TS. Lê Thị Hoài Thu
» TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
» TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
» PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
» TS. Trần Thị Hồng
» TS. Trần Thị Thu Thủy
» TS. Đỗ Thị Hòa Hới
» TS. Lê Thị Thu Thủy
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn