Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981327
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Mai Thị Thanh Xuân

Nơi công tác:Cán bộ giảng dạy, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN.

Họ và tên: Mai Thị Thanh Xuân

Sinh ngày: 01 - 06 - 1953

Nguyên quán: Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay:Nhà số 10, tổ 34, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (Cq) 7 547 506; (Nr) 8 586 385; (Dđ) 0915 868 907

mttxuan@yahoo.com

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Năm 1979, tốt nghiệp tại trường ĐHTH Hà Nội.
 • Năm 1995, Thạc sĩ tại trường ĐHKHXH&NV.
 • Năm 2003, Tiến sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Mấy vấn đề về vai trò quản lý kinh tế của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường. Đề tài cấp trường, mã số T92. KT.30, (1992 – 1993). Chủ trì đề tài .
 2. Công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam và Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đề tài cấp ĐHQG, mã số QK.00.01, (2001 – 2003). Đồng chủ trì đề tài .

Ngoài ra còn tham gia ba đề tài cấp ĐHQG: Đề tài cấp ĐHQG, mã số QG.95-33, 2000-2002; mã số QK 01.01, 2001-2003; mã số QG.01.11, (2001 - 2003).

B. Hội thảo khoa học:

 • Tháng 11/2004, Kỷ yếu hội thảo khoa học về: “Việt Nam: Những thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”. (Bài viết: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, tr. 497-509).
 • Tháng 12/2005, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nữ lần 10. Nxb ĐHQGHN. (Bài viết: Xuất khẩu gạo của Việt Nam- sau 15 năm nhìn lại).

C. Sách, giáo trình:

 1. Chủ biên sách: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Trung Bộ- qua khảo sát các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh. Nxb CTQG, 2004, 298 tr.
 2. Tham gia viết sách: Khu vực kinh tế phi chính thức- Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý. Nxb ĐHQGHN, 2004, 258 tr.
 3. Chủ biên Tập bài giảng: Dân số và Phát triển. Khoa Kinh tế, nghiệm thu 2000, 119 tr.
 4. Tham gia viết Giáo trình: Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Tài liệu dùng cho sinh viên các trường ĐH&CĐ). Nxb ĐHQGHN, 2002, 2 tập (Tập 1 gồm 224 tr, Tập 2 gồm 188 tr).

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. Thị trường- mấy khía cạnh về sản xuất và quản lý sản xuất. Tạp chí Khoa học, số 2/1992, tr. 25.
 2. Vài suy nghĩ về giải pháp chống thất thu thuế ở nước ta hiện nay. Tạp chí Khoa học, số 2/1994, tr. 43.
 3. Nâng cao tỷ suất nông sản hàng hóa theo hướng hiệu quả và tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp.Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 4, tháng 12/1994, tr. 13.
 4. Vài nét về chế độ tiền lương thời kỳ 1946-1954. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 2(204), tháng 4/1995, tr. 55.
 5. Phát triển nông nghiệp toàn diện và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 3, tháng 6/1995, tr. 33.
 6. Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường nông thôn nước ta hiện nay. Tạp chí Khoa học, T.XI, số 2/1995, tr. 29.
 7. Chính sách nhà nước với việc xây dựng các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 8(219)/1996, tr. 35.
 8. Hoạt động của HTX trong điều kiện hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ ở nước ta hiện nay. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 13/1996, tr. 40.
 9. Viết chung: Khai thác tiềm năng rừng đồi để phát triển kinh tế ở huyện Quỳ Hợp. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 23, tháng 3-4/1998, tr. 47.
 10. Đổi mới cơ cấu gieo trồng ở Hà Tĩnh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 33, tháng 11-12/1999, tr. 28.
 11. Viết chung: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn ở huyện Thạch Hà. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 339, tháng 7/2001, tr. 29.
 12. Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay. Tạp chí Giáo dục lý luận, số 11/2001, tr. 27.
 13. Viết chung: Một số biện pháp phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản ở Thanh Hoá. Tạp chí Giáo dục lý luận, số 6/2002, tr. 56.
 14. Về sự phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở Thị xã Sầm Sơn. Tạp chí Công nghiệp, số 16, tháng 9/2002, tr. 28.
 15. Một số kinh nghiệm của các nước Châu á về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tạp chí Khoa học, T.XVIII số 4/2002, tr. 55.
 16. Chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp ở 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 297, tháng 2/2003, tr. 41.
 17. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học-công nghệ phục vụ nông nghiệp ở Thanh-Nghệ-Tĩnh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 5/2003, tr. 21.
 18. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ở các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đến năm 2010. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 7(43)/2004, tr. 872.
 19. Một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tạp chí Khoa học, T.XX, số 4/2004, tr. 47.
 20. Những giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp ở Hà Tĩnh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 7/2004, tr. 27.
 21. Vấn đề xuất khẩu nông, lâm sản ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 38 (82)/2005, tr. 22.
 22. Công nghiệp chế biến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 10/2005, tr. 27.

E. Hướng dẫn Thạc sỹ: 02 người

III. GIẢI THƯỞNG BẰNG KHEN

Bằng khen của BCH Công đoàn Ngành Đại học và THCN Việt Nam (1990).

IV. CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ

 • Uỷ viên BCH Công đoàn trường ĐHTH Hà Nội
 • Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa Kinh tế, ĐHQGHN nhiều khóa.
 • Cán bộ giảng dạy Khoa Kinh tế, ĐHQGHN.

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. NguyễnThị Linh Yên
» TS. Tô Thị Thu Hương
» TS. Đặng Thị Lan
» TS. Trịnh Cẩm Lan
» TS. Võ Thị Thương Lan
» TS. Nguyễn Thị Loan
» TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
» TS. Lê Thiếu Ngân
» TS. Dương Hồng Anh
» TS. Nguyễn Hoàng Anh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn