Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981547
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Nguyễn Thị Hà

Phó chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN -ĐHQGHN.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Sinh ngày: 06 - 10 - 1968

Nguyên quán: Hà Bắc

Nơi ở hiện nay: Số 53, ngõ 47A, phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (Cq) 8584995;(Nr) 5633391;

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 19851990, tốt nghiệp Khoa Hoá học, Trường ĐHTH Hà Nội.

- 1991-1996, Tiến sĩ Hoá học, Trường ĐHTH Hà Nội.

- 1997-1998, Thạc sĩ Khoa học, chuyên ngành Công nghệ Hoá học ứng dụng Đại học Adelaide, Australia.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Nghiên cứu hiện trạng nhiễm asen trong nước ngầm ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì Hà Nội và đề xuất hệ thống xử lý phù hợp. Đề tài cấp trường ĐH KHTN - ĐHQGHN, 2003. Chủ trì đề tài.

2. Nghiên cứu xử lý amoni trong nước ngầm bằng công nghệ Điện thẩm tách (EDR). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QT.05.36, 2005. Chủ trì đề tài.

Ngoài ra từ năm 2000 đến 2005, đã tham gia 12 đề tài, trong đó có 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp ĐHQGHN, 1 đề tài cấp Sở KHCN, 1 đề tài cấp Cục Môi trường, và 8 đề tài hợp tác quốc tế.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

- Tháng 12/1993, Hội nghị Hoá học toàn Quốc lần I, Hà Nội. Bài viết: Tổng hợp và tính chất của một số focmazan chứa nhân dị vòng (viết chung).

- Tháng 9/1998, Australasian Chemical Engineering Conference, CHEMECA’98 Creating competitive resources, North Queensland, Australia. Bài viết (tiếng Anh): Ảnh hưởng của độ truyền qua và chất rắn lơ lửng đến hiệu quả khử trùng nước bằng tia tử ngoại (viết chung).

- Tháng 3-4/2001, Bài giảng tại Asian Productivity organization (APO) Training course, Hà Nội. Bài viết (tiếng Anh): Công nghiệp Giày da ở Việt Nam và các vấn đề môi trường liên quan.

- Tháng 10/2003, Hội nghị Hoá học Toàn quốc lần IV, Hà Nội. Bài viết: Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hoá tiên tiến (viết chung).

- Tháng 12/2003, International symposium on Uses and Effects of pesticides in Southeast Asia: Ecological, Biomedical and Economic, Chiang Mai, Thailand. Bài viết (tiếng Anh): Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ con người tại xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội.

- Tháng 11/2004, Hội nghị Khoa học Nữ, ĐHQGHN lần IX, Hà Nội. Bài viết: Nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại xí nghiệp chế biến thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội (viết chung).

C. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. Kiểm toán chất thải công nghiệp. Nxb ĐHQGHN, 2003, 191 tr.

2. Giáo trình. Dân số và Môi trường. Trường ĐH KHTN, 2003, 243 tr.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Viết chung. Tổng hợp và tạo phức một số hợp chất focmazan chứa nhân dị vòng (tiếng Việt). Tạp chí Khoa học, ĐHTH Hà Nội, (1)/1991, tr. 37-9.

2. Viết chung. Phổ cộng hưởng từ nhân của một số hợp chất hydrazon chứa nhân dị vòng. Tạp chí Hoá học, 30 (2), 1992, tr. 58-60.

3. Viết chung. Tổng hợp và phổ của một số hợp chất focmazan chứa nhân dị vòng nitơ. Tạp chí Hoá học, 31(4), 1993, tr. 26-9.

4. Viết chung. Phức dung dịch của hợp chất focmazan với một số kim loại chuyển tiếp. Tạp chí Hoá học, 31/1993, tr. 7-9.

5. Viết chung. Phổ khối lượng của một só hợp chất focmazan chứa nhân pyrol và 1-metyl pyrol (tiếng Anh). Tạp chí Hoá học, 32(3), 1994, tr. 64-7.

6. Viết chung. Tautome hoá và phổ điện tử của 3-furyl, 3-thienyl, and 3-pyrolyl-focmazan. Tạp chí Hoá học, 33(3), 1995, tr. 8-10.

7. Sự tái sinh của vi khuẩn trong nước sau khi khử trùng bằng tia tử ngoại. Thông báo Khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000, tr. 78-83.

8. Xác định hàm lượng benzen trong nước thải bệnh viện bằng phương pháp phổ tử ngoại. Thông báo Khoa học - Môi trường, trường ĐHQGHN, 2000, tr. 44-50.

9. Viết chung. Nghiên cứu xử lý phenol trong nước thải chế biến gỗ bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến sử dụng tác nhân ozon. Tạp chí Hóa học ứng dụng, số 10/2005.

10. Viết chung. Nghiên cứu xử lý chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biện thuỷ sản. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học, Khoa Môi trường, ĐH KHTN, 2002.

11. Viết chung. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất rắn lơ lửng đến hiệu quả khử trùng nước thải bệnh viện. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học, Khoa Môi trường, ĐH KHTN, 2002.

12. Oxi hóa chất hữu cơ trong nước thải nhuộm bằng ozon và ozon/H2O2. Tuyển tập các công trình Hội nghị KHCN Hóa Hữu cơ toàn quốc lần III, Hà Nội, tháng 11/2005.

13. Viết chung. Study on treatment and reuse of wastewater in prawn nursery by microbial filtration. USA-VietNam workshop on Water pollution prevention technologies, Hanoi, November 2005, tr. 201-209.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 04 người.

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Giải thưởng Kovalepskai (tập thể) của Nữ cán bộ Bộ môn Hóa hữu cơ, Trường ĐH KHTN - ĐHDQGHN (1994).

- Giải thưởng Sáng Tạo Nữ khoa học, Tổng công đoàn Việt Nam (1995).

- Giải thưởng Cán bộ khoa học trẻ tiêu biểu trường ĐH KHTN - ĐHQGHN (2004).

- Bằng khen giỏi việc nước đảm việc nhà 5 năm ĐHQGHN( 2004).

- Bằng khen của Đoàn trường ĐH KHTN (2005).

- Giải thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam - hành động vì Môi trường của Ngân hàng thế giới (2005).

Gương mặt trẻ ĐHQGHN (2005).

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Nguyễn Thị Thu Hà
» TS. Mai Thị Kim Thanh
» TS. Phan Phương Thảo
» TS. Tạ Thị Thảo
» TS. Vũ Phương Thảo
» TS. Hoàng Anh Thi
» TS. Đinh Thị Kim Thoa
» TS. Lê Thị Tuyết Hạnh
» TS. Nguyễn Thị Hiền
» TS. Lê Thị Hoài Thu
» TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
» TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
» PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
» TS. Trần Thị Hồng
» TS. Trần Thị Thu Thủy
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn