Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 19 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 984489
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Dương Thị Nụ

Nơi công tác: Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ Chuyên ngành, Trường ĐHNN - ĐHQGHN.

Họ và tên: Dương Thị Nụ

Sinh ngày: 21 -7 - 1954

Nguyên quán: Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng

Nơi ở hiện nay: Số nhà 17, tổ 80, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (Cq) 7548874/310;

(Nr) 5652097; (Dđ) 0912123499

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Năm 1976, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.
 • Năm1995, Thạc sĩ giáo dục (Master of Education) tại trường Đại học Edith Cowan, Western Australia, Australia.
 • Năm1996, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn (Master of Arts) tại trường ĐHNN - ĐHQGHN.
 • Năm 2003, Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học - Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Đối chiếu đặc trưng ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ quan hệ thân tộc trong tiếng Anh và tiếng Việt. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QN. 01. 05, 2003. Chủ trì đề tài.
 2. Nghiên cứu nguyên tắc xây dựng bài tập bổ trợ kỹ năng đọc hiểu trong giáo trình tiếng Anh chuyên ngành luật. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QN. 03. 15, 2005. Chủ trì đề tài.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

 • Năm 1999, Hội nghị Quốc tế lần IV về Ngôn ngữ và Phát triển, tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
 • Năm 1999, Hội thảo Quốc tế Việt - Nga về Ngôn ngữ ở Việt Nam và Đông Nam Á, tổ chức tại Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội, Việt Nam.
 • Năm 2002, Hội thảo khoa học Quốc tế: “Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển”, tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
 • Năm 2003, Hội thảo Quốc gia - Dự án Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
 • Năm 2004, Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông - những vấn đề lý luận và thực tiễn” tổ chức tại trường ĐHNN - ĐHQGHN.

C. Sách, giáo trình:

 1. Viết chung. Speaking One. Giáo trình dạy kỹ năng Nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ 2 Khoa Anh, 1996.
 2. Viết chung. Speaking Two. Giáo trình dạy kỹ năng Nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ 2 Khoa Anh, 1998.
 3. Viết chung. Basic English for Law. Giáo trình dạy tiếng Anh chuyên ngành Luật cho sinh viên khoa Luật - ĐHQGHN, 2004.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. At hay in. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 3/1998, tr. 24.
 2. Con mọn. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 7/1998, tr. 17.
 3. Hành động giao tiếp trong lớp học. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường ĐHNN - ĐHQGHN: “Phương pháp dạy - học bộ môn theo tinh thần đổi mới đào tạo đại học”, tháng 5/ 1998, tr. 48-55.
 4. Forms of address in formal meetings in Education Projects in Vietnam. Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế lần 4 về Ngôn ngữ và Phát triển, tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 13-15/10/1999.
 5. Bước đầu tìm hiểu đặc trưng ngữ nghĩa của các từ thân tộc trong tiếng Anh và tiếng Việt. Báo cáo tại Hội thảo Việt- Nga về Ngôn ngữ ở Việt Nam và Đông Nam Á, tổ chức tại Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23-24/11/ 1999.
 6. Một vài nhận xét về đặc trưng của từ xưng gọi (đối chiếu Anh - Việt). Kỷ yếu Ngữ học trẻ 1999, tr. 192-197.
 7. Một vài suy nghĩ về việc chuẩn bị cho sinh viên trước kỳ thi học phần các môn thực hành tiếng Anh. Kỷ yếu Hội nghị KH trường ĐHNN - ĐHQGHN, 2001.
 8. Tìm hiểu cấu trúc ngữ nghĩa cơ bản của từ thân tộc trong tiếng Anh. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3/ 2002.
 9. Tạo động lực cho sinh viên năm thứ hai qua dạy - học ngoại ngữ theo chủ điểm. Tạp chí Ngoại ngữ, số 2/ 2002.
 10. The role of teaching ESP in the National Development and Participation in Global Processes. Hội thảo KH quốc tế “Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển”, Hà Nội, Việt Nam, 2002.
 11. Một vài suy nghĩ về từ phái sinh tiếng Anh có gốc là từ thân tộc. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 4/ 2003, tr. 32- 35.
 12. An Introduction to ESP. Báo cáo tại Hội thảo quốc gia - Dự án Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, 2003.
 13. Định hướng giảng dạy môn ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên các khoa Luật, Kinh tế, Công nghệ thuộc ĐHQGHN. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường ĐHNN - ĐHQGHN, tháng 5/2003, tr. 144-147.
 14. Một vài suy nghĩ về việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần XXV trường ĐHNN - ĐHQGHN, tháng 10/ 2004, tr. 158-164.
 15. Một số khác biệt cơ bản về nghĩa của từ thân tộc trong tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ góc độ văn hoá. Tạp chí Ngôn ngữ, số 10/2004.
 16. Một số gợi ý về hình thức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông. Tóm tắt các báo cáo tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, ngày 16/ 12/ 2004, tr. 11.
 17. Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin. Kỷ yếu Hội thảo KH khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, ĐHNN - ĐHQGHN. Chuyên đề: “Đổi mới chương trình, giáo trình, nội dung và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành”, tháng 1/ 2005, tr. 36-40.
 18. Phân tích nhu cầu đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành. Kỷ yếu Hội nghị khoa học khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, trường ĐHNN - ĐHQGHN, 2005.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 09 người

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

  • Bằng khen về thành tích xuất sắc trong Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học sinh viên (1999).
  • Bằng khen về thành tích xuất sắc trong năm học 2003-2004.
  • Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2001 - 2005.

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

 • Năm 1996 - 1999, Phó Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh Mỹ, trường ĐHNN - ĐHQGHN.
 • Năm 1996 - 1999, Phó bí thư/ Chi uỷ Chi bộ khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh Mỹ, trường ĐHNN - ĐHQGHN.
 • Năm 2002 - nay, Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, trường ĐHNN - ĐHQGHN.

Năm 2004 - nay, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch thuật và Ngoại ngữ chuyên ngành, trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Đoàn Thị Minh Oanh
» TS. Phạm Thị Oanh
» TS. Nguyễn Thị Phương
» TS. Trần Thị Quý
» TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
» TS. Đặng Thị Sâm
» TS. Đặng Thị Sy
» TS. Chu Thị Thanh Tâm
» TS. Hà Cẩm Tâm
» TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
» TS. Đỗ Thu Hà
» TS. Trần Thị Tâm
» TS. Lê Thu Hà
» TS. Nguyễn Thị Hà
» TS. Nguyễn Thị Thu Hà
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn