Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981272
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Đặng Thị Lan

Nơi công tác: Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN.

Họ và tên: Đặng Thị Lan

Sinh ngày: 14-11-1961

Nguyên quán: Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương.

Nơi ở hiện nay: 134 Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Điện thoại: (Cq) 8581423; (Nr) 8540396; (Dđ) 0953300393

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1983, tốt nghiệp trường ĐHTH Hà Nội.

- Năm 2004, tiến sĩ tại trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến đạo đức con người Việt Nam. mã số: T.2000.12, 2002-2003. Chủ trì đề tài.

2. Đạo đức Phật giáo với đạo đức của cư dân Hà Nội trong thời kì đổi mới. mã số: QX.04.10, 2004-2006. Chủ trì đề tài.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

- Tháng 12/2004, Hội thảo khoa học quốc tế: “Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận và đạo đức học”.

- Năm 2005, Hội thảo khoa học quốc tế: “Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông Tây nửa đầu thế kỷ XX”.

C. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. Đề cương bài giảng Triết học Mác-Lênin. Nxb ĐHQGHN, 1994.

2. Viết chung. Đề cương bài giảng Triết học Mác-Lênin (có sửa chữa và bổ sung). Nxb ĐHQGHN, 1996.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Đạo đức Phật giáo với đạo đức truyền thống Việt Nam. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, số 2/2002.

2. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay. Tạp chí Giáo dục lý luận, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh-Phân viện Hà Nội, số 1/2002.

3. Tìm hiểu tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, số 1/2003.

4. Phật giáo với đạo đức tâm lý, lối sống người Việt. Tạp chí Giáo dục lý luận, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh-Phân viện Hà Nội, số 5/2003.

5. Từ bi- giá trị nhân bản của đạo Phật. Kỷ yếu hội nghị khoa học nữ lần VIII, 2003. Nxb ĐHQGHN.

6. Vài nét về sự biến đổi của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội nghị khoa học nữ lần X, Nxb ĐHQGHN, 2005.

7. Phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX. Vai trò và ý nghĩa của nó đối với lịch sử tư tưởng dân tộc. (Bài tham gia Hội nghị khoa học “Tư tưởng Triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông Tây nửa đầu thế kỷ XX”, 2005).

8. Một số phương pháp nhằm tăng cường tính tích cực của sinh viên trong giảng dạy và học tập môn Triết học. (Bài viết tham gia Hội thảo khoa học “Ba mươi năm nghiên cứu và giảng dạy Triết học”, (2006).

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 01 người

III. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Phó chủ nhiệm Bộ môn Triết học Mác-Lênin, khoa Triết học, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

- Uỷ viên BCH Công đoàn khoa Triết học, trường ĐH KHXH&NV.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Trịnh Cẩm Lan
» TS. Võ Thị Thương Lan
» TS. Nguyễn Thị Loan
» TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
» TS. Lê Thiếu Ngân
» TS. Dương Hồng Anh
» TS. Nguyễn Hoàng Anh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn