Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981322
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
TS. Đoàn Thị Minh Oanh

Nơi công tác: Chủ nhiệm Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Trưởng phòng Hành Chính - Tổ chức, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN.

Họ và tên: Đoàn Thị Minh Oanh

Sinh ngày: 06 - 01 - 1964

Nguyên quán: xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên

Nơi ở hiện nay: P 510, nhà A9, Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (Cq) 7548.522; (Nr) 7562887; (Dđ) 0912720401

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Năm 1987, tốt nghiệp ĐHTH Hà Nội.
 • Năm 2000, Tiến sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Quá trình nhận thức và vận dụng lý luận hình thái kinh tế- xã hội của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. (mã số TTCT 03-03), 2003.
 2. Bước đầu tìm hiểu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. (mã số TTCT 04-04), 2004.
 3. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Đề tài khoa học cơ bản cấp ĐHQGHN. (mã số QTCT 05-02), 2005.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

 • Năm 2003, Hội thảo: “Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”, Khoa Triết học - ĐH KHXH&NV.
 • Năm 2003, Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”.
 • Năm 2004, Hội thảo: “Đổi mới ở Việt Nam: tiến trình, thành tựu và kinh nghiệm”.
 • Năm 2005, Hội thảo: “Tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”.

C. Sách, giáo trình:

 1. Viết chung. Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2003.
 2. Viết chung. Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2003.
 3. Viết chung. Đổi mới ở Việt Nam: tiến trình, thành tựu và kinh nghiệm. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2004.
 4. Viết chung. Tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2005.
 5. Viết chung. Vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2005.
 6. Tập bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2004 (Quyết định ban hành số 149/TCT-ĐT ngày 3/12/2004 của Giám đốc Trung tâm).

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

 1. Nâng cao tri thức người lao động - đòi hỏi khách quan của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 3/1998.
 2. Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3/1998.
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Tạp chí Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, số 5/1998.
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc - điều kiện căn bản của sự nghiệp giải phóng con người ở Việt Nam. Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 1, tháng 1, 2/1999.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 04 người.

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

 • Chủ nhiệm Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN.

Trưởng phòng Hành Chính - Tổ chức, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» TS. Phạm Thị Oanh
» TS. Nguyễn Thị Phương
» TS. Trần Thị Quý
» TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
» TS. Đặng Thị Sâm
» TS. Đặng Thị Sy
» TS. Chu Thị Thanh Tâm
» TS. Hà Cẩm Tâm
» TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
» TS. Đỗ Thu Hà
» TS. Trần Thị Tâm
» TS. Lê Thu Hà
» TS. Nguyễn Thị Hà
» TS. Nguyễn Thị Thu Hà
» TS. Mai Thị Kim Thanh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn