Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 4 Tháng 6 Năm 2023    Số người truy cập: 791418
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
Tentative Programme Hanoi Forum on Higher Education in the 21 century

 

 

 

 

 

 

Time : 15/5/2006
Venue : Vietnam National University, Hanoi
19 Le Thanh Tong, Ha Noi, Viet Nam

 

15/5/2006                    Planery Session

 

08:00 - 08:30               Registration

 

08:30 - 08:45               Opening

                                    - VIP presentation

                                    - Opening speech of VNU President

 

08:45 - 10:00               Keynote speeches at planery session

Challenges of higher education in a knowledge society  in the 21 century (globalization, link to the business world, international cooperation and partnership, R&D)

                                   

- Deputy Prime Minister / Minister of Education and Training

                                     

- French Minister / General Director of Cooperation and Development

 

- Dr. Kim Jae Youl, General Secretary of Korean Foundation for Advanced Studies

 

10:00 - 10:15               Photo session

 

10:15 - 10:30               Coffee break

 

10:30 - 12:00               Keynote speeches

 

12:00 - 13:00               Lunch 

 

14:00 - 16:00               Panel Session

Panel 1: University governance and management system: modernization, efficiency, social accountability and sustainable development

-          Invited papers

-          Discussion

 

Panel 2: Towards international standards (quality assurance, programme and organization modes, new teaching and learning methods, professors’ competencies, lifelong learning)

-          Invited papers

-          Discussion

 

 

16:00 – 16:15            Coffee break

 

16:15 – 17:00            Plenary Session

 

18:00 - 20:00             Banquet

>>>>Vietnamese >>>>

BT [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» Chương trình dự kiến Diễn đàn Hà Nội về Giáo dục đại học trong thế kỷ XXI
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2023 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn